Eksempel på passivhus: Løvåshagen i Fyllingsdalen, Bergen. Foto: Knut Egil Wang, ByBo/ANB

Hjelp til passivhus

Planlegger du å bygge et passivhus? Nå er det hjelp å få.
Publisert 09.06.2012 kl. 09:42 Oppdatert 09.06.2012 kl. 09:42

Tips en venn på e-post:Hva er passivhus?

  • Et passivhus er en bolig med svært lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Dette oppnåes blant annet ved å isolere godt, minimere kuldebroer, fokusere på god lufttetting og ha balansert ventilasjon.
  • Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er derfor bare ca. 25% av energibehovet av en vanlig bolig.
  • Passivhus-konseptet ble opprinnelig utviklet av dr. Wolfgang Feist ved Passivhus-insituttet i Tyskland (www.passiv.de).
  • Tanken er at investeringskostnadene til varmeanlegg er så mye lavere enn for en konvensjonell bolig at det kan forsvare merkostnaden for selve bygget.
  • Siden det ennå ikke er utarbeidet noen passivhus-norm for norske forhold, er det vanlig bruke tyske kriterier for energi og effektbehov: Beregnet årlig energibehov til romoppvarming skal ikke overstige 15 kWh/(m²× år) og maksimalt effektbehov til romppvarming skal ikke overstige 10 W/m².

Sintef Byggforsk har lagt ut to nye veiledninger på nett som kan lette arbeidet med både prosjektering og bygging.

I de to ferske veiledningene i Byggforskserien behandlers passivhus som særskilt tema.

Den ene tar for seg mulige løsninger for varmeisolering og tetting i småhus av tre, mens den andre gir eksempler på ulike typer passivhus som er bygd i Norge de senere årene.

– Dette er våre første rene passivhusanvisninger i Byggforskserien, sier forskningssjef Tore Kvande ved Sintef Byggforsk.

– De utgis som hjelp til alle som vurderer å prosjektere og bygge passivhus. Tilgang til dokumenterte passivhusløsninger gir større trygghet på et – for de fleste – helt nytt byggekonsept.

Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting viser prinsipper for å isolere og tette hele klimaskjermen sett i sammenheng; vegger, tak og fundament.

Veiledningen tar utgangspunkt i de offisielle kravene som settes til passivhus og tar for seg to alternativer:

1) Isolasjon montert fra innsiden etter at bygningen er lukket på utsiden med tett vindsperre.

2) Isolasjon montert helt eller delvis fra utsiden, som krever egen værbeskyttelse under bygging.

Ved bygging av passivhus er det spesielt viktig at vind- og dampsperre i størst mulig grad monteres sammenhengende rundt hele bygningskroppen for å oppfylle det strenge kravene til varmelekkasje.

Anvisningen tar blant annet for seg kritiske tettedetaljer og hvordan byggfukt skal håndteres.

Eksempler på bygninger i Norge viser tre passivhusprosjekter: Lavblokkbebyggelse, en enebolig i massivtre og en skolebygning.

Denne anvisningen er ment som inspirasjon for dem som vurderer bygging av passivhus. (ANB)

Les mer om:  Bolig 

På forsiden nå