– Trikser med ventelister

Flere leger og tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) forteller om omfattende triksing med ventelister ved sykehuset.

Leger hevder det er vanlig å trikse med ventelister ved oslo Universitetssykehus.

Leger hevder det er vanlig å trikse med ventelister ved oslo Universitetssykehus. (Foto: )

DEL

Ledelsen ved sykehuset skal i flere år systematisk ha manipulert ventelistene for å spare penger. Legene kaller praksisen medisinsk uetisk.

Sykehuset skal spare 800 millioner kroner i år og nesten tusen årsverk skal bort. Pasienter på venteliste er kategorisert enten som rettighetspasienter eller ikke. Rettighetspasientene skal etter loven prioriteres og har rett på helsehjelp innen en viss frist.

Etter at fristen har gått ut kan pasientene gå til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og kreve å få behandlingen enten i utlandet eller et annet sted her til lands, men på det ansvarlige sykehusets regning. Dette er det imidlertid ingen automatikk i. Pasientene må selv kreve sin rett til overfor sykehuset for at behandlingen skal gjøres et annet sted.

Pasienter som krever sin rett kan koste sykehuset penger. Derfor skal ledelsen ved OUS ha instruert legene ved flere avdelinger om at disse pasientene skal prioriteres foran andre pasienter som egentlig har samme rettigheter, og som kanskje til og med har ventet lenger.

Ledelsen skal ha bedt legene om å sette medisinske hensyn til side og sette rettighetspasientene som krever behandling først i køen, bare av økonomiske hensyn.

Å sende pasienter til utlandet eller andre sykehus kan koste flere hundre tusen kroner per pasient.

- Det gjøres på den måten at den vanlige køen til operasjon stanses. Så slipper man inn pasienter som som regel har ventet veldig mye kortere enn det nestemann har gjort, sier plastikkirurg og tillitsvalgt Bjørn Brøndmo til TV 2.

Han sier at legene mener at dette gjøres kun på økonomisk grunnlag, på bekostning av de medisinske vurderingene.

Ifølge Brøndmo er det ledelsen som har instruert om at det er slik prioriteringen skal gjøres.

- Vi har siden vi ble klar over dette for rundt to år siden, tatt det opp mange ganger i legegruppen, at dette er en praksis vi synes er fullstendig uakseptabel. Vi har blitt svart med at dette er et pålegg som kommer ovenfra. Til dels har det vært fra klinikkdirektør, men også fra fagdirektør på sykehuset, sier han.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS sier han ikke kjenner til at det foreligger instrukser om spesielle prioriteringer.

- Jeg er ikke kjent med at det er gitt noen instrukser om at det skal gjøres noen spesielle prioriteringer og flytte folk fram og tilbake i en kø. Hvis dette da omfatter pasienter med like rettigheter og en lik frist for behandling da, sier han.

Erikstein mener likevel det er riktig å prioritere pasienter som selv sier fra om sine rettigheter.

- For det første oppfyller vi pasientens juridiske rettighet innenfor den fristen som er satt. Så gir vi også en mulighet til å gjøre dette selv slik at vi slipper å betale noen andre for å gjøre dette, sier han.

- Ulovlig

Jussprofessor, lege og Norges fremste ekspert på helserett, Aslak Syse, sier ventelistepraksisen ved OUS er ulovlig.

- Det blir ulovlig hvis det er utenforliggende hensyn som bestemmer en prioriteringskø og ikke folks behov, sier Syse.

Han peker på at legene blir satt i en vanskelig situasjon.

- Det er lovstridig å gi instrukser som er imot loven. Og det setter de som får sånne instrukser i et krysspress - en uvanlig vanskelig situasjon. Skal de være lojale mot overordnede eller skal de være lojale mot loven som i virkeligheten da også bygger opp under det fagetiske, sier professoren.

Syse mener lovbruddet er alvorlig.

- Det mest alvorlige i denne saken er det systematiske i lovbruddene. Det som skal være en faglig vurdering blir gjort til en økonomisk vurdering. Det er ikke pasientrettighetslovens system. (ANB-NTB)

Artikkeltags