...
Jo flere barn som sykler til skolen, jo færre biler blir det på veien. Men barn bør være 10-12 år gamle før de slippes løs i trafikken på egen hånd. Foto: Terje Pedersen, ANB

Krever tryggere skolevei

Oslo (ANB): Trygg Trafikk krever nå at det samarbeides for å få tryggere skoleveier.

Publisert 17.08.2012 kl 13:54 Oppdatert 17.08.2012 kl 13:59

Tips en venn på e-post:

www.siste.no Se alle biler
Tryggere skolevei

Foreldrenes oppgave
  • Gå skoleveien med barna: Øv på å stoppe, se og høre, før dere krysser veien. Se etter andre trafikanter, skilt og signaler. Snakk om det dere ser og om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner.
  • Følgeordning: Samarbeid med andre foreldre om å følge barna til og fra skolen.
  • Finn den tryggeste veien: Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om turen kan bli litt lengre.
  • La barnet gå en del av veien: Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du vurdere å stoppe et stykke fra skoleporten. Kanskje kan barnet gå den siste strekningen alene, sammen med andre barn eller sammen med deg?
  • Vurder barnets ferdigheter: De fleste skoler har satt en bestemt grense for når elevene har lov til å bruke sykkel på skolevei. I tillegg må du som forelder selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid, for å sykle alene i blandet trafikk.
Skolens oppgaver
  • Lag en lokal læreplan i trafikk.
  • Skolen har ansvar for barnas sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker, og er samtidig viktig trafikkopplæring for barna.
  • Snakk med foreldrene og gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og hvilke utfordringer de har. Da kan dere enklere samarbeide om trafikkopplæringen og øve sammen med barna på det som er vanskelig.
  • Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål om trafikkopplæring og trafikksikkerhet.

60.000 seksåringer er i høst klare for sine første skoledager.

Skal de få en trygg skolevei må kommunene engasjere seg, mens skolene og foreldrene må samarbeide, mener Trygg Trafikk.

Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene.

– Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier direktør Kari Sandberg (bildet) i Trygg Trafikk.

Sandberg minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare:

– Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel, fastslår hun.

– Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag.

Sandberg viser også til at jo flere barn som går og sykler, jo færre biler blir det på skoleveien.

– Men at det ikke er bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening, understreker hun.

– Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Samtidig mener hun at kommunene må legge til rette for trygge skoleveier.

– For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen, sier direktøren i Trygg Trafikk. (ANB)