Gründere og selvstendig næringsdrivende kan få flere tusen kroner i skattefradrag, men da må de skynde seg. Foto: ANB-arkiv (illustrasjonsfoto)

Skattegave til gründere

Gründere kan få flere tusen kroner i skattefradrag, men da må de skynde seg.
Publisert 13.03.2012 kl. 10:43 Oppdatert 17.03.2012 kl. 12:25

Tips en venn på e-post:

www.siste.no Se alle stillinger (1040)Tjenestepensjon for gründere

  • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre opptil 4 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (ca. 80.000 – 955.000 kroner) hvert år.
  • Det betales ikke skatt av den årlige avkastningen på sparingen.
  • Det betales ikke formuesskatt på sparebeløpet.
  • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt.
  • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år.
  • For å kunne utgiftsføre beløpet for innteksåret 2011 må du betale inn innen 31. mars i år.

Selvstendig næringsdrivende som vil ha skattefradrag, må nemlig tegne en avtale om tjenestepensjon før 31. mars.

– Ordningen er en gavepakke for gründere eller selvstendig næringsdrivende, fordi staten blir med å sponse pensjonssparingen med opptil 51 prosent, sier småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB.

Dersom du som selvstendig næringsdrivende ikke inngår avtale om tjenestepensjon, får du pensjon bare fra folketrygden. Mange vil oppleve det som utilstrekkelig.

– Det er nettopp derfor myndighetene gir skattefradrag til dem som kjøper tjenestepensjon. De vil oppmuntre til pensjonssparing, forklarer Dokk Holm.

Selvstendig næringsdrivende som inngår avtale om tjenestepensjon, kan spare inntil 4 prosent av inntekten mellom 1-12 G (1G = 79 216 kroner).

Da vil de få skattefradrag på det sparebeløpet som er lik marginalskatten (dvs. 39, 48 eller 51 prosent, avhengig av inntektsnivå).

Pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende reguleres av lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Det betyr at du som selvstendig næringsdrivende kan opprette en innskuddspensjonsavtale, på samme måte som en bedrift oppretter en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte.

Gjennom innskuddspensjonsavtalen betaler du jevnlige innskudd til din pensjonskonto. Innskuddene og den avkastningen du oppnår, kommer til å utgjøre din framtidige alderspensjon.

Du bestemmer selv hvordan pensjonskapitalen din forvaltes ved å velge mellom ulike investeringsprofiler, spesielt tilpasset pensjonssparing.

Du kan maksimalt spare 4 prosent av lønn eller beregnet personinntekt mellom 1-12 G.

Folketrygdens grunnbeløp – G – er per 1. mai 2011, 79 216 kroner.

Grunnbeløpet i folketrygden endres hvert år og fastsettes av Stortinget.

Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, og kan gi store skattefordeler.

Innbetalingene skal heller ikke belastes med arbeidsgiveravgift for selvstendig næringsdrivende.

Frist for innbetaling for å kunne utgiftsføre beløpet for 2011, er 31. mars.

Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år, og minimum fram til du fyller 77 år.

Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt.

Skattereduksjon

Så mye skattereduksjon kan du få:

Bruttoinntekt

Marginalskatt

Innskudd

Reell kostnad for innskudd

Skatte-reduksjon

250 000

39 %

6 831

4 167

2 664

400 000

39 %

12 831

7 827

5 004

500 000

48 %

16 831

8 752

8 079

700 000

48 %

24 831

12 912

11 919

900 000

51 %

32 831

16 088

16 743

Les mer om:  Næringsliv 

På forsiden nå