...
Ifølge økonomiprofessor Terje Hansen er pensjonen for offentlig ansatte så mye bedre enn gjennomsnittet i privat sektor at det tilsvarer en lønnsøkning på 12 prosent. Foto: ANB-arkiv

Offentlig gullpensjon

De offentlig ansatte har en gullpensjon som tilsvarer en lønnsøkning på 12 prosent.

Publisert 01.06.2012 kl 09:17 Oppdatert 01.06.2012 kl 09:35

Tips en venn på e-post:


404 - Not found

Error message: Not enough arguments given

Pensjonsfakta

Ytelse
 • Ytelsespensjon er den tradisjonelle formen for tjenestepensjon og betyr at de ansatte sikres en avtalt alderspensjon, regnet i prosent av lønnen.
 • Vanlige pensjonsnivåer er 60, 65 eller 70 prosent av lønn.
 • Eksempel: Ved fylte 67 år er Ola sikret en pensjon på 70 prosent av lønnen, når folketrygden medregnes, men det forutsettes at han har vært ansatt i bedriften i minst 30 år (egentlig medlem av ordningen). Hvis lønnen er 400.000 er Ola sikret en samlet pensjon på 280.000 kroner (70 prosent).
 • Kort sagt: I en ytelsesbasert tjenestepensjon vet de ansatte hva de får i pensjon, men bedriften vet ikke hva som må innbetales hvert år.
Innskudd
 • Innskuddspensjon har de siste ti årene blitt mer og mer utbredt på bekostning av ytelsespensjon.
 • Innskuddsbasert tjenestepensjon betyr at i stedet for å sikre en bestemt utbetaling (pensjon) er det innbetaling til ordningen som er bestemt.
 • Eksempel: Bedriften innbetaler 5 prosent av Karis lønn til pensjonsordningen hvert år (bare lønn mellom 1G og 12G kan medregnes). Dermed er det ingen som vet hva Karis pensjon blir. Det avhenger blant annet av avkastningen og når Kari vil ta ut pensjonen.
 • Kort sagt: I en innskuddsbasert ordning vet bedriften hva som skal innbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får i pensjon.
OTP
 • Lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon) kom i 2006.
 • Den innebærer at bedrifter med ansatte må ha en innskuddspensjon med innbetaling på minst to prosent av ansattes lønn – eller en bedre pensjonsordning.
Offentlig pensjon
 • Offentlig tjenestepensjon omfattes ikke av reglene ovenfor.
 • Etter 30 års opptjening vil du ha rett til minst 66 prosent av sluttlønnen ved oppnådd pensjonsalder.
 • Retten omfatter også andre ytelser enn alderspensjon, blant annet uførepensjon og AFP.
 • (Kilde: Pensjonsspesialisten)

Ifølge økonomiprofessor Terje Hansen er pensjonen for offentlig ansatte så mye bedre enn gjennomsnittet i privat sektor at det tilsvarer en lønnsøkning på 12 prosent.

– For en lærer med gjennomsnittslønn snakker vi da om en fordel som tilsvarer en lønnsøkning på drøye 55.000 kroner, sier Hansen til Bergens Tidende. Hansen er ekspert på skatt og personlig økonomi.

Hansen sier han tror mange arbeidstakere heller ville tatt ut pengene i mer lønn nå og ha en pensjon som er lik privat sektor, hvis de kunne velge.

Ifølge professoren er kostnadene knyttet til ytelsespensjonen som de offentlig ansatte har, så mye høyere enn innskuddsordningene i privat sektor, at de offentlig ansatte kunne fått en lønnsøkning på rundt 12 prosent med samme innskuddsordning, uten at det hadde kostet stat og kommune noe mer. (ANB-NTB)

Stilling ledig

De nyeste annonsene

Annonsen utløper

Annonsere? Bestill annonse her

Jobbguider

...

Tid for feriepenger

Snart begynner vi å glede oss til feriepengene. Men hva har du egentlig krav på?


...

Jakten på sommerjobb

Er du på jakt etter sommerjobb, er det ingen grunn til å vente. Jakten har startet!...

Jobbmobbing må tas på alvor

– Både ledere og ansatte har ansvar for å stoppe mobbing på arbeidsplassen.


...

Frisk med jobbstrekk

Jobbstrekk og gode ergonomiske vaner holder deg unna sykemelding.


Jobbguider

...

Du har rett til «påfyll»

I løpet av yrkeskarrieren opplever mange behov for «påfyll» av kunnskap og kompetanse. Det har du rett til.


...

Sjekk ditt eget navn på nettet

Før du går på jobbintervju, bør du google navnet ditt. Da finner du ut hva intervjuerne allerede vet om deg...


...

Rettigheter og plikter for syke

Som sykmeldt har du både rettigheter og plikter. Lurer du på hvilke, finner du svaret her.


...

Slik skriver du søknaden

Har du blinket ut drømmejobben, men ikke helt vet hvordan du skal få fatt i den?