Flere operatører på norsk sokkel har for dårlig beredskap ved akutt forurensning, konstaterer Klif. Foto: ANB-arkiv (illustrasjonsfoto)

Grønne jobber i vinden

1 av 5 norske ledere kommer til å rekruttere medarbeidere med miljøfaglig kompetanse i løpet av de neste to årene.
Publisert 04.06.2012 kl 15:15 Oppdatert 04.06.2012 kl 15:18

Tips en venn på e-post:

www.siste.no Se alle stillinger (897)Det viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse AS blant 1.650 norske bedriftsledere.

Ifølge undersøkelsen gjelder dette både i offentlig og privat sektor, men det er særlig to bransjer som skiller seg ut.

Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere grønne medarbeidere i nær framtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

– At såpass mange vil rekruttere grønn arbeidskraft synes vi er positivt, sier Per Bergerud, prosjektleder for konseptet Proffice Green Jobs, som står bak undersøkelsen.

– Dette gjenspeiler det vi opplever hos våre kunder, nemlig et økt miljøengasjement og fokus på bærekraftig utvikling, ofte som en del av bedriftens samfunnsansvar.

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Her er hele oversikten:

HMS: 58 %

Miljøplanlegging: 30 %

Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS): 27 %

Energiforvaltning: 24 %

Forurensing/miljøkonsekvensanalyse: 20 %

Avfallshåndtering: 19 %

Klimatilpassing: 15 %

Livssyklusanalyser (LCA): 10 %

Carbon Footprint Analysis (CFA): 4 %

Annet: 9 %

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne miljøfaglig kompetanse.

45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn.

Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.

Motiv for å rekruttere grønne medarbeidere:

Bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det: 45 %

Det vil gi oss et konkurransefortrinn: 32 %

Vi har alltid hatt løpende behov for denne type arbeidskraft: 30 %

Grønne tiltak er en trend vi ønsker å følge: 27 %

Det vil bidra til å øke inntjeningen / kutte kostnader for bedriften: 26 %

Miljøpolicyen i bedriften krever det: 22 %

Omlegging i bedriften skaper behov for denne type kompetanse: 11 %

Annet: 3 %

På forsiden nå


Tar fisken på land

Det er store miljøgevinster ved å innføre fri etablering av oppdrettsanlegg på land.

Opp om morgenen – ut og jobb!

Her stiller NAV nye krav til mottakere av sosial hjelp.

Vi er lei treningsmaset

Tre av fire nordmenn synes det er et altfor stort fokus på kropp.

Bilen som går av seg selv

Nå skal Tyskland teste selvkjørende biler på motorveien.