Riksmekleren har innkalt partene i oljestreiken til møte. Foto: Statoil/ANB

Kompromiss i olje-konflikt

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene har begge flere forslag de ønsker å legge på bordet, men ingen vil røpe innholdet i disse.
Publisert 04.07.2012 kl. 10:59 Oppdatert 04.07.2012 kl. 17:54

Tips en venn på e-post:

www.siste.no Se alle stillinger (859)Oljestreiken

  • Fagforeningene Industri Energi, SAFE og Lederne har tatt ut til sammen 708 medlemmer på norsk sokkel i streik etter at møtene hos Riksmekleren ikke førte fram 22. og 23. juni.
  • Installasjonene som omfattes, er Skarv, Heidrun, Oseberg Feltsenter og det flytende forsyningshotellet Floatel Superior.
  • Landanlegget Tjeldbergodden på Nordmøre er stengt på grunn av manglende olje- og gassleveranser fra Heidrun.
  • Streiken har ledet Statoil til å stanse produksjonen på Oseberg Sør og Oseberg Øst og plattformene Huldra, Brage, Veslefrikk A, Veslefrikk C og Oseberg C, som alle er tilknyttet Oseberg feltsenter.
  • Deler av produksjonen ved Sture-terminalen og Mongstad-anlegget i Hordaland blir også berørt.
  • Pensjonsordninger og retten til to uker pappapermisjon står sentralt i konflikten. (ANB-NTB)

– Selvfølgelig er vi villige til å kompromisse, sier administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF) Gro Brækken.

Partene i konflikten ble onsdag kalt inn til møte hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning på streiken på sokkelen.

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden stiller med flere forslag til løsninger, men ingen av partene vil røpe hva disse innebærer. På begge sider understrekes det at det fortsatt er grenser for hvor langt de ønsker å strekke seg.

– Det viktigste for oss er å finne en løsning på pensjonsspørsmålet Vi har en mengde medlemmer som er svært opptatt av å få en slutt på streiken, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Energiforbundet SAFE til NTB.

– Vi har et mandat med oss i dag, og når vi først er samlet går vi for hele pakken. Vi forventer at OLF tar ansvar, fortsetter Rysst.

Ønsker rask løsning

Det store stridsspørsmålet er pensjonsrettigheter. Fagforbundene krever å få beholde tilleggspensjonen fra fylte 62 år, mens Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener at de ikke har mandat til å inngå pensjonsavtaler utover reglene for avtalefestet pensjon.

Streiken har vart i elleve dager og rammer for tiden 15 prosent av norsk olje- og gassproduksjon. Arbeidsgiversiden mener den har et kostnadstap på 200 millioner kroner dagen. Fagforbundene på sin side mener selskapene og samfunnet ikke taper på at oljen blir liggende framfor å bli pumpet opp.

Dyr streik

– Vi vet ikke hvor lenge samtalene vil vare, men vi vil ha en avslutning. Dette koster oss 200 millioner kroner dagen, sier administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforbund (OLF) Gro Brækken.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra med forslag som gjør at vi kan avslutte streiken. Det er mange ting vi er helt uenige om, men vi skal gjøre det vi kan. Vi har flere forslag vi vil fremme, så får vi bare håpe at motparten er like forhandlingsvillige, sier Brækken. (ANB–NTB)

Les mer om:  Næringsliv 

På forsiden nå