...
- Det er fortsatt et stykke vei igjen før vi har løst pensjonsspørsmålet skikkelig, selv om mye er oppnådd i dette århundret, sier LO-leder Roar Flåthen. Foto: Terje Pedersen, ANB

LO venter tøffe tak om pensjon

Pensjon blir en av hovedsakene for LO både under kongressen og neste hovedoppgjør.

Bjørn Erik Dahl
Bjørn Erik Dahl, ANB Profil E-post
Publisert 10.07.2012 kl 07:58 Oppdatert 10.07.2012 kl 08:11

Tips en venn på e-post:


404 - Not found

Error message: Not enough arguments given
...
LOs nestleder Tor-Arne Solbakken slår fast at pensjon blir en av de store sakene på LO-kongressen i mai, og at hovedoppgjøret i 2014 vil ha pensjon som en av hovedoverskriftene. Foto: Bjørn Erik Dahl, ANB

– Tjenestepensjon i privat sektor blir en av de store reformene som nå står for tur. Det er nemlig fortsatt et stykke vei igjen før vi har løst pensjonsspørsmålet skikkelig, selv om mye er oppnådd i dette århundret, sier LO-leder Roar Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi må ha bredere kollektive ordninger som kan administreres sammen med arbeidsgiverne. Det hadde arbeidsgiverne også vært tjent med. Vi kan få mer pensjon for pengene og mindre administrasjon, og ikke minst mer forutsigbare ordninger, legger Flåthen til.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken slår fast at dette blir en av de virkelig store sakene på LO-kongressen i mai, og at hovedoppgjøret i 2014 vil ha pensjon som en av hovedoverskriftene ved siden av en etter- og videreutdanningsreform.

– Nå har Banklovkommisjonen levert en innstilling, så skal regjeringen og Stortinget si sitt. Men det blir et voldsomt kjør på dette også etterpå, for vårt utgangspunkt er at vi skal ha det inn i avtaleverket som brede kollektive ordninger. I dag er dette arbeidsgiverstyrt i nesten alle tilfeller. Vi skal ha en hånd på rattet, både i forhold til utforming av ordningene og forvaltning av kapitalen, sier Solbakken til ANB.

Banklovkommisjonen har foreslått en hybridordning, altså en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon.

– I dag er det to typer tjenestepensjon i privat sektor. Den ene er en innskuddsordning der bedriften betaler inn mellom to og fem prosent av lønna. Pensjonen din er avhengig av den avkastningen som denne kapitalen gir. All risikoen er på arbeidstakers side. Den andre er såkalte ytelsesordninger, der du skal ha en viss pensjon fra du går av og så lenge du lever, og kostnadene ved denne ordningen er det arbeidsgiver som skal ta, også risikoen. Men så har ytelsesordninger blitt veldig dyre, ettersom vi lever i et lavrenteregime der avkastningen på kapitalen er liten. Det må derfor hele tiden skytes inn ny kapital, erkjenner Solbakken.

Ytelsesordninger er altså dyrere ordninger for bedriftene og det er et sterkt press for å gå over fra disse ordningene over på rene innskuddsordninger.

– Det som ligger der nå er forslag om ordninger som er mer forutsigbare for arbeidstakerne enn innskuddsordningene, og rimeligere for arbeidsgiverne, først og fremst i forhold til enklere regnskapsregler. Jeg har selv vært med på å forhandle bort en ytelsesordning til innskuddsordning for å redde bedriften. Vi snakker om store beløp. At vi får en mellomløsning, en hybrid, det har jeg stor tro på, sier Solbakken. Det springende punktet er imidlertid å få gjennom både en hånd på rattet og tariffestede, brede ordninger.

Det finnes flere pensjonsnøtter som skal knekkes. Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) skal evalueres først i 2017, men Solbakken slår fast at det er flere elementer i AFP-ordningen som bør justeres før den tid. Kvinner som jobber deltid har nemlig vanskeligere for å kvalifisere til AFP. Et annet problem er at det finnes flere som ordningen kan glippe for, som kanskje bare mangler uker eller måneder på å være kvalifisert.

– Det er en god ordning, og man kan ikke melde seg inn rett i forkant for å få gavepensjon fra resten av fellesskapet. Det er tøft for de som mangler bare litt for å kvalifisere, og selv om det ikke er lett å gradere, så bør vi se på flere ting rundt ordningen, avrunder Solbakken. (ANB)

Stilling ledig

De nyeste annonsene

Annonsen utløper

Annonsere? Bestill annonse her

Jobbguider

...

Tid for feriepenger

Snart begynner vi å glede oss til feriepengene. Men hva har du egentlig krav på?


...

Jakten på sommerjobb

Er du på jakt etter sommerjobb, er det ingen grunn til å vente. Jakten har startet!...

Jobbmobbing må tas på alvor

– Både ledere og ansatte har ansvar for å stoppe mobbing på arbeidsplassen.


...

Frisk med jobbstrekk

Jobbstrekk og gode ergonomiske vaner holder deg unna sykemelding.


Jobbguider

...

Du har rett til «påfyll»

I løpet av yrkeskarrieren opplever mange behov for «påfyll» av kunnskap og kompetanse. Det har du rett til.


...

Sjekk ditt eget navn på nettet

Før du går på jobbintervju, bør du google navnet ditt. Da finner du ut hva intervjuerne allerede vet om deg...


...

Rettigheter og plikter for syke

Som sykmeldt har du både rettigheter og plikter. Lurer du på hvilke, finner du svaret her.


...

Slik skriver du søknaden

Har du blinket ut drømmejobben, men ikke helt vet hvordan du skal få fatt i den?