Hørt om ski-låm eller ski-braut?

<p> <b>Vet du hva folk i Hardanger mener dersom de snakker om en ski-geisle? Eller hva folk på Ringerike kan legge i ordet ski-hork? Les her!</b> </p> <p> Ordet ski er blant de norskeste vi har, og samtidig også det mest internasjonale. Ordet er tatt inn, uendret, i alle de store verdensspråkene. Vi vet at nordmenn har gått på ski i rundt 6000 år. </p> <p> Skiene har blitt utviklet og tilpasset til ymse bruk gjennom tidene. Det skulle gå mange år før skiene ble så gode og funksjonelle som de er i dag, særleg når det gjelder materialet, utforming, bindinger, staver og smurning. </p> <p> <img src="http://bed.api.no/api/acpece4/v1/image/4-103-3645269"></img> I norrønt finnes det et grunnord for ski, nemleg skið. Betydningen er tilhogget trestykke eller vedkubbe. Vedskia som vi legger i ovnen og skia vi går på har utgangspunkt i den samme språklige rota. </p> <p> Norsk har en mengde ord og uttrykk knyttet til ski. Bare i det nyeste bindet av er <a href="http://www.no2014.uio.no"><b>Norsk Ordbok</b></a> er det registrert 25 ulike ord for skiløype, 16 ord for skitupp og 10 ord for skibinding. Under ser du noen eksempler på norske ski-ord - fra ulike deler av landet. </p> <p> <b>ski-braut</b> f., skifar, skiløype (Austre Vest-Agder) </p> <p> <b>ski-dyrgje</b> f., skispor, skifar (Vestre Slidre, Velfjord) </p> <p> <img src="http://bed.api.no/api/acpece4/v1/image/4-103-3645268"></img> <b>ski-ekkje</b> f., skiløype, skifar (Åfjord, Osen, Nord-Trøndelag) </p> <p> <b>ski-fet</b> n., tåreim på skibinding (Ålvundeid, Snillfjord, Heim, Lensvik, Salten, Tysfjord, Lofoten) </p> <p> <b>ski-geisle</b> m, skistav (Hardanger) </p> <p> <b>ski-hals</b> m, oppbøygd og spiss framlut på ski (Kvinnherad) </p> <p> <b>ski-hork</b> f., tåband av lêr eller vidje i skibinding (Hof i Solør, Romedal, Sollia, Folldal, Gausdal, Ringerike) </p> <p> <img src="http://bed.api.no/api/acpece4/v1/image/4-103-3645256"></img> <b>ski-hælband </b>n., skibinding med reimar som går bak hælen og i kast over vrista (Meråker) </p> <p> <b>ski-ilje</b> f., styrerand under ski (Verdal) </p> <p> <b>ski-klabb</b> m., snø som legg seg under skia (Ryfylke) </p> <p> <b>ski-labb</b> m., grov tålabb eller -sko til å stikka rett inn i skibindingar (Folldal, Soknedal, Glåmdal) </p> <p> <b>ski-line</b> f., skispor (Melhus, Horg) </p> <p> <b>ski-låm</b> f., skiløype, skispor (Uvdal, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Suldal, Budal) </p> <p> <img src="http://bed.api.no/api/acpece4/v1/image/4-103-3645250"></img> <b>ski-meidd</b> f., spor etter ski; skiløype (Hurdal, Ringsaker, Furnes, Ringerike, Nøtterøy, Nissedal, Nedre Telemark, Jelsa, Vefsn) </p> <p> <b>ski-nebb</b> m. og n., fremste nebb på ski; skitupp (Masfjorden, Berlevåg) </p> <p> <b>ski-onder</b> f., skitupp (Vang i Valdres) </p> <p> <b>ski-orge</b> f., vidjebinding på ski (Astafjord, Trondenes) </p> <p> <b>ski-snate</b> m., skitupp (Leksvik) </p> <p> <b>ski-spode</b> f., (brukt i fleirtal), små, dårlege ski (for barn) (Skogn, Frol) </p> <p> <b>ski-spord</b> m., bakende på ski (Rauland, Valle, Budal, Singsås) </p> <p> <b>skistav-kringle</b> f., skistavtrinse (Elverum, Folldal, Stangvik, Oppdal, Singsås, Stjørdal) </p> <p> <b>skistav-truge</b> f., skistavtrinse (Elverum) </p> <p> <b>ski-stolp</b> f., djupt skispor (Sør-Aurdal) </p> <p> <a href="http://www.no2014.uio.no"><b>Norsk Ordbok sine hjemmesider finner du her!</b></a> </p>

Nordmenn er født med ski på beina, sies det. Og vi har jammen mange ski-ord også.

Nordmenn er født med ski på beina, sies det. Og vi har jammen mange ski-ord også. (Foto: Vidar Ruud, ANB)

DEL

Artikkeltags