Nasjonale monstasjer

Norske bilder gjennom 200 år. Utstilling på Nasjonalbiblioteket. Saken leser du her!