Flåthens lange valgkamp

LO-leder Roar Flåthen vil mobilisere tungt for rødgrønt gjenvalg.

LO-leder Roar Flåthen vil mobilisere tungt for rødgrønt gjenvalg. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

LO-leder Roar Flåthen vil legge både direktivkamp og EØS-strid bak seg når det skal mobiliseres for rødgrønt gjenvalg.

DEL

– En borgerlig regjering med Frp i spissen er den største trusselen mot en god arbeidslivspolitikk her til lands, slår LO-leder Roar Flåthen fast overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I disse dager sendes LOs utkast til handlingsprogram og politikk for perioden 2013-2017 ut til tillitsvalgte landet rundt. På kongressen i mai neste år skal handlingsprogrammet vedtas, men Roar Flåthen vet at stortingsvalget senere samme år vil være viktig for LOs gjennomslagsevne.

– Handlingsplanen blir langt mindre verdt med borgerlig flertall i 2013?

– Nei, men sjansene for å få gjennomslag for vår politikk vil bli vesentlig mindre. Endringene kan komme i en helt annen retning enn vi ønsker. Det kan bli redusert stillingsvern, færre faste ansettelser, dårligere virkemidler mot sosial dumping, og ikke minst konkurranseutsetting av grunnleggende omsorgstjenester, frykter Flåthen.

– Store forskjeller

Han tror de store forskjellene i norsk politikk i 2013 først og fremst vil avdekkes i arbeidslivspolitikken.

– Frontene blir kanskje enda tydeligere ettersom valget i 2013 er helt åpent, ifølge målingene. LOs medlemmer har stor betydning og kan igjen bli avgjørende for valgresultatet. Det må vi ta inn over oss, men kongressen vil som alltid være et politisk verksted med blikket rettet mot stortingsvalget til høsten, sier Flåthen.

LOs mobilisering ved valgene i 2005 og 2009 ble av mange betegnet som svært viktig for de rødgrønne valgseirene.

– Vi har jo vist stort engasjement, ikke minst de siste to valgene, og mobilisert for de rødgrønne partiene. Det har vært en suksess. De har levert politikk som har vært bra for landets arbeidstakere. Noen saker er vi selvsagt uenige om, for mens LO er en interesseorganisasjon, er de politiske partier. Sammenfallende synspunkter og ideologi, blant annet gjennom det fagligpolitiske samarbeidet med Ap, betyr ikke at vi ikke kan være uenige, bedyrer Flåthen.

Heftig debatt

Han sikter spesielt til den heftige debatten om EUs vikarbyrådirektiv, som Ap har gått inn for til sterke protester fra fagbevegelsen.

Krefter i fagbevegelsen, samt SV og Sp blant regjeringspartiene, diskuterer dessuten mer enn gjerne alternativer til EØS-avtalen. I utkastet til LOs handlingsprogram står det uansett at EØS-avtalen er grunnlaget for LOs europapolitikk.

– Flere spår en heftig debatt om EØS-avtalen på LO-kongressen. Er det taktisk lurt i et valgår med en opprivende Europa-debatt både i fagbevegelsen og regjeringen?

– Jeg mener det er for tidlig å si noe om hvilken debatt dette blir på kongressen. Vi hadde EØS oppe i 2005, og gjorde deretter en intern evaluering. I 2009 ba vi om en offentlig evaluering av EØS-avtalens virkninger. Den foreligger, og vi går gjennom den nå. Og vi må tåle at temaet blir diskutert. Men så har vi i kjølvannet av den økonomiske utviklingen i EU sett at holdningene til både europatilknytning og EU har endret seg en del i befolkningen. Det har alltid vært en del motstandere av EØS-avtalen. Men den har vært LOs alternativ til medlemskap. Og den har gitt Norge et godt utgangspunkt. EU er det desidert viktigste markedet for norsk næringsliv, slår Flåthen fast.

Vil ikke eksperimentere

LO-lederen mener annerledeslandet Norge er annerledes fordi det er høy sysselsetting, god kjøpekraft og stabilitet i økonomien her.

– Og det er EØS-avtalen som har gitt oss markedstilgang. Det betyr ikke at det ikke finnes elementer vi kan forbedre og diskutere. Vi bør være varsom med å gå bort fra noe som fungerer, til noe som man ikke vet hva vil bli. Jeg registrerer at det uansett er et stort tverrpolitisk flertall for EØS. En borgerlig politikk er en langt større fare enn EØS. Å påstå noe annet vil være å gjemme seg fra realitetene, avrunder Flåthen. (ANB)

Artikkeltags