Har besøkt 109 bedrifter

Ap-politikerne Torgeir Micaelsen (t.v.), Helga Pedersen og Terje Aasland har tatt pulsen på konkurranseutsatte bedrifter.

Ap-politikerne Torgeir Micaelsen (t.v.), Helga Pedersen og Terje Aasland har tatt pulsen på konkurranseutsatte bedrifter. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Ap-representanter bestemte seg for å besøke 100 bedrifter på 100 dager. Resultatet ble 109 bedrifter.

DEL

– Vi kommer også til å fortsette i mer enn disse hundre dagene, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Like på nyåret mobiliserte Torgeir Micaelsen og Terje Aasland mobiliserte hele Arbeiderpartiets stortingsgruppe på 64 representanter til å besøke 100 bedrifter på 100 dager. Fokset ble spesielt satt på bedrifter som er utsatt for tøff internasjonal konkurranse.

– Det er ikke noe nytt at Ap-folk går på bedriftsbesøk, men det var ekstra viktig å intensivere dette arbeidet nå når vi ser det som ser rundt oss på alle kanter både i Europa og ellers i verden. Målet har vært å få råd og snakke med dem det gjelder hvordan vi skal håndtere eurokrisen, sier Pedersen.

– Vi har fått veldig mange gode råd, både om den økonomiske politikken og mulighetene for kapitaltilgang. På mange bedrifter er man opptatt av kunnskap i form av bedre arbeidskraft og bedre samferdsel, sier Helga Pedersen.

– Kan disse innspillene føre til ny politikk?

– Ja. For det første må vi levere på den økonomiske politikken, ta de rette grepene og sørge for at næringslivet og markedene har tillit til det vi gjør. På mange områder får vi råd og innspill som vi tar med i den løpende politikkutviklingen på Stortinget og i programarbeidet, sier Ap-nestlederen som også leder Arbeiderpartiets programkomité for neste stortingsperiode.

– Er det noe spesielt du har merket deg?

– Ja, kunnskapsområdet og tilgang på kompetent arbeidskraft, sier hun og peker spesielt på viktigheten av god yrkesfagutdanning for våre unge. I tillegg er hun opptatt av bedre seniorpolitikk.

– Det er grunnleggende viktig å få tak i riktige folk med riktig kunnskap, tilføyer næringspolitikeren Terje Aasland.

– Observasjonen er at det går veldig godt i norsk næringsliv. Mange har veldig stor tro på framtiden. Mange ønsker å investere enda mer. Noen etterspør tilgang på kapital for å kunne vokse og posisjonere seg bedre. Det er et politikkområde som vi vurderer forløpende, sier Ap-talsmannen.

– Eksempelvis?

– I eierskapsmeldingen har vi sagt at det skal etableres landsdekkende såkornfond. Det er et tiltak som næringslivet etterspør og som det er viktig å få på plass, sier Aasland.

– Det er spesielt viktig at vi har holder rammene rundt økonomisk trygg styring. Vi må unngå politiske vedtak som setter krone og rentekurs i spill, sier Aasland.

– Det rapporteres om at det går bra i næringslivet, men bedriftene melder også om at situasjonen er så skjør at den raskt kan snu til det dramatiske, sier Torgeir Micaelsen.

Samferdsel

– Den entydige tilbakemeldingen er at vi må holde orden på styringen av landet, sier lederen av Stortingets finanskomité.

– Det neste vi får beskjed om er å bygge veier, jernbane og havner. Videre nevnes ofte tilgangen på arbeidskraft, og så til slutt er det noen som sier det er hyggelig å få gjort noe med skatter og avgifter, sier Micaelsen.

– Så det er ikke noe høylydt rop om å få fjernet den særnorske formuesskatten?

– Det er forskjell på hva som meldes fra næringslivets sentrale interesseorganisasjoner og hva bedriftene ute prioriterer. Det er i hvert fall mitt inntrykk, sier Micaelsen.

– Vi kan nesten ikke se det kravet på skjemaene vi har fått tilbake. Bedriftene framhever heller skattefunn og bistand til å drive med utvikling, supplerer Aasland.

– Kommer det nye tiltak overfor næringslivet i revidert nasjonalbudsjett?

– Vi får se, sier Micaelsen hemmelighetsfullt. (ANB)

Artikkeltags