442 ledige plasser i Norge – likevel sendes fanger til Nederland

I Bergen fengsel er det 48 ledige celler. Likevel vil regjeringen sende fanger til Nederland.

I Bergen fengsel er det 48 ledige celler. Likevel vil regjeringen sende fanger til Nederland. Foto:

Av

Ansatte reagerer på at regjeringen bruker penger i utlandet når fanger kan og vil sone i Norge.

DEL

(FriFagbevegelse)I oktober var det i gjennomsnitt 442 ledige fengselsplasser i Norge. Likevel foreslår regjeringen å bevilge 302 millioner kroner over statsbudsjettet til å leie 242 plasser Norgerhaven fengsel.

Ansatte reagerer på at regjeringen bruker penger i utlandet når fanger kan og vil sone i Norge.

– Vil sone i Norge– Det er frustrerende når innsatte blir sendt til Nederland. De vil egentlig være her, sier verksbetjent Zoran Dukic i Kongsvinger fengsel, Norges eneste anstalt for utenlandske innsatte som skal utvises fra Norge.

– Vårt store problem er Norgerhaven fengsel. Vi har innsatte som fungerer godt, som vi har lært opp i snekker- eller skinnarbeid. Og midt i prosjektet blir de sendt avgårde til Norgerhaven fengsel, sier Dukic som fungerer som verksmester.

I Kongsvinger fengsel er 21 av 140 soningsplasser ledige.

– Bør avslutteOgså i Bergen fengsel er det mange ledige celler, hele 48 stykker. Fengselsbetjent og sekretær i NFF Bergen fengsel, Bjarte Engelsen Syse, synes det er bortkastede ressurser å leie plasser i utlandet.

Fengselsbetjent og sekretær i NFF Bergen fengsel, Bjarte Engelsen Syse, synes det er bortkastede ressurser å leie plasser i utlandet.

Fengselsbetjent og sekretær i NFF Bergen fengsel, Bjarte Engelsen Syse, synes det er bortkastede ressurser å leie plasser i utlandet. Foto:

– Det er å kaste penger rett ut av vinduet. Når vi leier i utlandet, investerer vi ikke i norsk kriminalomsorg, sier Syse.

– Når kapasiteten er mer enn tilstrekkelig innenfor landets grenser, bør Nederlands-eventyret avsluttes så fort som overhodet mulig.

Det er langt fra fullt i Norgerhaven fengsel. 44 plasser står tomme.

Ledelsen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener regjeringen ikke har grunnlag for å opprettholde leieavtalen med Nederland.

– Det lave belegget fører til at enkelte fengsler stenger avdelinger. Og enhetenes dårlige økonomi gjør at de bruker situasjonen til å spare penger. Det blir heller ikke mer handlingsrom for ansatte til å jobbe med innsatte som følge av det lave belegget, slik justisministeren ser ut til å tro, sier nestleder Asle Aase i NFF.

Når vi leier i utlandet, investerer vi ikke i norsk kriminalomsorg.

Bjarte Engelsen Syse, fengselsbetjent og sekretær i NFF Bergen fengsel

Av de 442 ledige plassene er 284 på høyt sikkerhetsnivå og 158 på lavt sikkerhetsnivå, noe som tilsvarer et belegg på 89,5 prosent.

Fornøyd med beleggetDet er flere årsaker til det lave belegget, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Etterspørselen etter varetektsplasser har gått ned. Samtidig er det avsagt 1.000 færre fengselsdommer hittil i år sammenlignet med samme periode i 2016. Leien av fengselsplasser i Nederland har også bidratt.

– I mange år har vi hatt et belegg som har vært altfor høyt, i perioder tett opp mot 100 prosent. Det har lenge vært et ønske og et mål å få belegget ned. Nå har det gått ned til det nivået der vi mener det bør være. Det er vi glade for, og det gir ansatte i kriminalomsorgen bedre muligheter til å gjøre jobben sin på en best mulig måte, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI. (ANB)

Artikkeltags