– Et overgrep mot sliterne

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken omtaler regjeringens skroting av tariffavtalen som et hardt slag.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken omtaler regjeringens skroting av tariffavtalen som et hardt slag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen skroter tariffavtale framforhandlet for 50 år siden.

DEL

Nå må LO, NHO og Virke sette sin lit til flertallet på Stortinget for å beholde avtalen som var en del av tariffoppgjøret så langt tilbake som i 1966.

– Dette er et overgrep både mot partene i arbeidslivet og sliterne som må gi seg i arbeidslivet før de kan gå av med avtalefestet pensjon, sier Tor-Arne Solbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fjernet skattefradrag

LO-nestlederen er styreleder for «Sluttvederlagsordningen». Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la fram onsdag, var siste mulighet for å berge ordningen som hele arbeidslivet står samlet om.

Skattefritaket for utbetaling av sluttpakken ble fjernet fra 1. januar. Nå beskattes utbetalingen som alminnelig inntekt og bedriftene må betale arbeidsgiveravgift av sluttvederlaget.

– Dette er en direkte skatteskjerpelse for eldre arbeidsløse, påpeker Solbakken.

– Hardt slag

I tillegg til skattleggingen gir summen avkorting av ytelser som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Dermed blir plutselig alle kroner borte, enten som skatt eller som avkorting hos Nav.

– Slik situasjonen er på arbeidsmarkedet, er dette et spesielt hardt slag både mot partene i arbeidslivet og de som opplever å bli arbeidsledige, påpeker Solbakken.

Formålet med ordningen var å gi en økonomisk støtte til arbeidstakere i alderen 50 til 67 år som mister arbeidet ufrivillig, som følge av konkurs, nedbemanning eller sykdom. Satsen varierer mellom 20.000 og 80.000 kroner.

Partene i arbeidslivet står samlet om ordningen og har kommet med en rekke felles innspill for å beholde ordningen. Første kvartal i år var det over 600 personer som søkte sluttvederlag.

Dette er en direkte skatteskjerpelse for eldre arbeidsløse.

Tor-Arne solbakken, nestleder i LO

Reddes på Stortinget?

Dersom regjeringen står på at sluttvederlaget skal være skattepliktig, ber LO om at det lages særskilte regler slik at ordningen ikke gir avkorting hos Nav. Skjer ikke det, er ordningen død.

– Regjeringen setter ideologi høyere enn reell politikk. Vi må derfor sette vår lit til flertallet på Stortinget for å unngå at ordningen raderes helt ut, sier Tor-Arne Solbakken. (ANB)

Artikkeltags