Færre ledige enn fryktet

Den oljedrevne nedgangskonjunkturen som Norge har vært inne i de siste to årene, ser nå ut til å ha nådd et vendepunkt.Her fra Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

Den oljedrevne nedgangskonjunkturen som Norge har vært inne i de siste to årene, ser nå ut til å ha nådd et vendepunkt.Her fra Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nav tror at vi har nådd toppen i antallet ledige, og mener vendepunktet har kommet tidligere enn ventet.

DEL

Arbeids- og velferdsetaten tror det vil være 82.000 registrerte ledige i Norge ved utgangen av året. I sin forrige prognose fryktet Nav at tallet ville være 10.000 høyere.

Nav tror dessuten at det om to år vil være 8.000 færre arbeidsledige enn i dag, skriver E24.

– Vi mener ledighetstoppen er nådd, og at vi neste år går inn i en moderat oppgangskonjunktur, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en fersk rapport om arbeidsmarkedet de neste årene.

I snitt venter Nav at det vil være 84.000 ledige i år, 80.000 i 2017 og 76.000 i 2018. Det innebærer et fall i den registrerte ledigheten fra 3,0 prosent i gjennomsnitt i år til 2,7 prosent i 2018.

Færre oppsigelser

Nav konstaterer at ledigheten har fortsatt å stige i fylker med mye oljerelatert næringsliv i 2016, men ikke like raskt som i fjor. I resten av landet har arbeidsledigheten falt.

Den oljedrevne nedgangskonjunkturen som Norge har vært inne i de siste to årene, ser nå ut til å ha nådd et vendepunkt.

Nav-direktør Sigrun Vågeng mener ledighetstoppen er nådd.

Nav-direktør Sigrun Vågeng mener ledighetstoppen er nådd. Foto:

– Gjennom 2016 har det vært en bedring i norsk økonomi, med økt vekst og en bedring på arbeidsmarkedet. Svak krone, lav rente og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til å dempe effektene av fallet i oljebransjen, konstaterer Nav.

– Nav mottar nå færre varsler om oppsigelser og permitteringer, antallet ledige stillinger har økt og flere bedriftsundersøkelser viser økt optimisme blant norske bedrifter, fastslås det videre.

Fortsatt investeringsfall

Men oljeinvesteringene vil bare fortsette å falle både i år og neste år, før de stabiliserer seg i 2018. De negative impulsene til oljebransjen vil imidlertid ikke være like kraftig som de siste to årene, mener Nav.

En fortsatt svak kronekurs, lav rente og økte boliginvesteringer drar imidlertid i motsatt retning, noe som gjør at Nav forventer en moderat oppgangskonjunktur fra 2017.

Vi mener ledighetstoppen er nådd, og at vi neste år går inn i en moderat oppgangskonjunktur.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

– Dette betyr at det fortsatt vil være næringsvise og geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet. Innen oljerelatert næringsliv venter vi at sysselsettingen vil fortsette å falle, mens vi venter økt sysselsetting og lavere ledighet innen andre deler av industrien og i bygg og anlegg, sier Vågeng.

Høyeste nivå i mai

Arbeids- og velferdsetaten opplyser nå at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nådde sitt høyeste nivå i mai, og at dette antallet har gått noe ned i månedene etter.

Fordi flere arbeidssøkere deltar i tiltak har antallet helt ledige falt med 4.000 personer fra februar til september, justert for normale sesongvariasjoner, opplyser Nav. (ANB-NTB)

Artikkeltags