Foreslår helt nytt kvotesystem

Fiskerne bør betale en avgift til fellesskapet for å få lov til å høste av fisken i havet, foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg.

Fiskerne bør betale en avgift til fellesskapet for å få lov til å høste av fisken i havet, foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg. Foto:

Av

Norske fiskere bør betale en avgift til fellesskapet for å få lov til å høste av fiskeressursene.

DEL

Det foreslår det regjeringsoppnevnte kvoteutvalget.

Utvalget vil også revolusjonere kvotesystemet i fiskeriene. Det er enstemmighet om at dagens intrikate kvotesystem må forenkles og fornyes. Kvoteutvalget har arbeidet lengre enn sitt opprinnelige mandat, men har til gjengjeld levert en tung innstilling.

– Vi er enstemmige i ønsket om å innføre en ressursrente i fiskeriene. Det betyr at fiskeriene på samme måte som kraftindustri og oljeindustrien må bidra til fellesskapet for å få lov til å utnytte ressursene, sier utvalgsleder Arild O. Eidesen.

Revolusjon

Utvalget skisserer opp tre alternative kvotesystem som alle rendyrker spesielle hensyn, men ender opp med å foreslå omfattende endringer i hvordan fiskeriressursene skal fordeles.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier til NTB at han hilser denne grundige gjennomgangen av kvotesystemet velkommen.

– Nå skal vi ta den største gjennomgangen noensinne av fiskerinæringa og kvotesystemet. Så skal vi skape rammevilkår som står seg, sier Sandberg.

Delt utvalg

Utvalget deler seg langs flere dimensjoner. Utvalgsleder Arild O. Eidesen er den som går lengst i ønsket om å inndra verdier fra fiskerne til fellesskapet. Han vil nullstille alle kvoterettigheter i 2040.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Foto:

Utvalget er også delt i hvordan man skal håndtere kvotene som inndras. En del av utvalget ønsker et Statoil-lignende statlig eid selskap som skal kjøpe og forvalte fiskekvoter. Andre ønsker å la fiskerne beholde verdiene de har fått uten vederlag fra staten til evig tid.

Interesseorganisasjonen for de store fiskebåtrederne varsler allerede nå kamp mot at kvoter skal inndras til fellesskapet.

– Det kan bli utfordrende å finne omforente løsninger på forslagene. Det gjelder blant annet kvotefordelingsstiger og eventuell avkorting i etablerte strukturkvoter ved overgang til et kvotesystem med tidsbegrensede strukturordninger, skriver Fiskebåt i en uttalelse.

I klartekst betyr dette at rederne ser på kvotene de vederlagsfritt har fått fra staten som evigvarende privat eiendom. De er ikke villige til å nullstille kvoterettighetene i 2040, slik utvalgsleder Arild O. Eidesen foreslår.

Tynget av gjeld

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes beklager overfor NTB at kvoteutvalget velger å ikke si noe om den store elefanten i rommet i norsk fiskerinæring.

– Gjeldsbyrden hos norske fiskere er i ferd med å bli et problem. Stadig flere blir bekymret for at vi kan stå over en kollaps i fiskerinæringa. Det skal ikke så mye til, litt økning i renta, litt endring i bestandsbildet, eller endring av prisene. Plutselig er det konkurser på rad og rekke, sier Fylkesnes.

Han mener også det er problematisk at kapitalsvake miljøer på kysten i Nord-Norge ikke har sjanse til å komme seg inn i kvotegaloppen.

– Det er også veldig få ungdommer som kan stille 5 millioner i egenkapital for å få en enkel kvote. Da spøker det for rekrutteringen til næringa, sier Fylkesnes. (ANB-NTB)

Gjeldsbyrden hos norske fiskere er i ferd med å bli et problem.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV

Artikkeltags