Frykter globale skattesniker

NHO-direktør Kristin Skogen Lund skal sitte i ILO-kommisjonen om framtidas arbeidsliv som en av totalt to representanter fra arbeidsgiversida. Kommisjonen skal ledes av Sveriges statsminister Stefan Löfven og presidenten på Mauritius Ameenah Gurib-Fakim.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund skal sitte i ILO-kommisjonen om framtidas arbeidsliv som en av totalt to representanter fra arbeidsgiversida. Kommisjonen skal ledes av Sveriges statsminister Stefan Löfven og presidenten på Mauritius Ameenah Gurib-Fakim. Foto:

NHO-direktør Kristin Skogen Lund frykter at digitale megaaktører som Facebook og Google vil spise en stadig større del av framtidas vekst.

DEL

– En av de store utfordringene innen den digitale økonomien er at «the winner takes it all». Det finnes bare ett Google og ett Facebook. Utfordringen med disse digitale gigantene er at du får en massiv opphopning av overskudd i noen få bedrifter som nesten ikke betaler skatt noen steder. Disse pengene forsvinner ut av samfunnene de burde vært ført tilbake til som en innsatsfaktor, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I 2019 fyller Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN (ILO) 100 år. I den forbindelse har de nedsatt en bred kommisjon som skal vurdere framtidas arbeidsliv. Norges representant, den ene av total to fra arbeidsgiversida, er NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Utrolig bekymringsfullt

Kompetanse. Like muligheter til å delta i arbeidslivet. Utdanning, og da særlig for jenter. Anstendighet, medbestemmelse og rettigheter i arbeidslivet. Og ikke minst hvordan skape nok arbeidsplasser i framtida Det er bare noen av de mange temaene ILO-kommisjonen må ta for seg.

Skogen Lund ser med bekymring på utviklingen der en stadig større bit av vekstkaka havner hos de globale digitale megaaktørene som nettopp Facebook og Google.

– Hvis en større del av veksten kommer i denne typen selskaper skaper det ikke arbeidsplasser, det gagner ikke samfunnene pengene hentes ut av, og over tid vil det på mange måter være en trussel mot selve fundamentet av samfunnsordenen, sier hun, og legger til:

Saken fortsetter under bildet.

Kommisjonen skal ledes av blant andre Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Kommisjonen skal ledes av blant andre Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto:

– Det er utrolig bekymringsfullt. Og det er ikke en utfordring Norge kan løse alene, selv om vi kan gjøre noe. Dette er et fundamentalt spørsmål som bare kan løses internasjonalt, og det beste kortet vi har er vår tilknytning til EU. Det er EU som må ta denne kampen fastslår Skogen Lund.

Robust system

En av hennes hovedoppgaver i møte med politikere, akademikere, og organisasjonsfolk fra 20 forskjellige land blir å framsnakke den nordiske modellen med høy grad av tillit mellom partene, kollektive lønnsforhandlinger og en omfordelende arbeidslivspolitikk.

– Historien er i ferd med å vise at vårt system faktisk er ganske robust i møte med hvordan verden utvikler seg. De ultraliberale systemene har vist seg å ha dårlige forutsetninger for å takle den samme utviklingen. For eksempel gir den teknologiske utviklingen mange muligheter, men den gir veldig skjev inntektsfordeling der noen få blir veldig rike. Vi er i en fase nå der vi ser at en tydelig fordelingspolitikk er en viktig del av limet i samfunnet, sier Skogen Lund.

Utfordringen med disse digitale gigantene er at du får en massiv opphopning av overskudd i noen få bedrifter som nesten ikke betaler skatt noen steder.

Selv om den nordiske modellen, der de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samarbeider om å løse de store utfordringene i samfunnet, ikke nødvendigvis skaper enorm begeistring over hele verden, tror Skogen Lund mange vil se til Skandinavia nå som verden er i rivende utvikling. 

Ekstrem disiplin

– Når jeg treffer amerikanere, tror de jeg jobber i et slags kommunistreir. Men det gjør jeg jo ikke. Jeg tror ikke mange nordmenn opplever økonomisk styring og systemet vårt for lønnsdannelse som frihetshemmende. Det gir en klok og balansert utvikling alle nyter godt av. Når vi blir enige om at oppgjøret er på 2,4, så blir det 2,4. Det forundrer meg nesten hvert år, men det er fantastisk at vi får det til. Det er en ekstrem disiplin i det norske systemet som er veldig viktig, sier NHO-direktøren. (ANB)

Artikkeltags