Frykter svekket ID-kontroll

Skatteetaten er i dag stedet utenlandske arbeidere må oppsøke for å få kontrollert sin ID. Flere frykter for denne kontrollen når antallet skattekontorer halveres.

Skatteetaten er i dag stedet utenlandske arbeidere må oppsøke for å få kontrollert sin ID. Flere frykter for denne kontrollen når antallet skattekontorer halveres. Foto:

Fagbevegelsen er bekymret for mer kriminalitet i arbeidslivet når antallet skattekontorer halveres.

DEL

– Vi er i likhet med riksrevisjonen bekymret for at 41 prosent av utenlandske arbeidere ikke har vært til ID-kontroll. Det kan føre til feil saksbehandling i Nav og Utlendingsdirektoratet, men det gir også kriminelle en mulighet til å komme inn på våre arbeidsplasser i et skinn av lovlighet, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Denne uka sa Stortinget nei til et forslag fra Senterpartiet om å revurdere avgjørelsen om å redusere antallet skattekontor i Norge fra 107 til 53. Blant argumentene for å beholde flere skattekontorer var frykten for å miste muligheten til å drive ID-kontroll for utenlandske arbeidere som jobber i Norge.

ID-kontroll

Selv om like mange skattekontorer som i dag skal drive ID-kontroll med utenlandske arbeidere, skulle Fellesforbundet helst sett at denne innsatsen ble økt.

Per Skau.

Per Skau. Foto:

– Selv om vi ikke tar stilling til hvor mange skattekontorer det bør være, er vi overbevist om at skal man avsløre arbeidslivskriminelle som er her på korte oppdrag må man ha nærhet til og kunnskap om arbeidsplassene. Vi er bekymret for at det i stor grad er lett å unngå kontroll og gå under radaren når man bryter regelverket, sier Skau.

Hovedbegrunnelsen for å sentralisere skattekontorene er at man ønsker økt kompetanse, noe man forventer med større skattekontorer. I tillegg skal det opprettes ambulerende team som skal oppsøke arbeidsplasser for kontroll.

– Vi er absolutt for mer kontroll. Det gir større risiko for de kriminelle for å bli tatt.

Grunnløs bekymring

I et brev til finanskomiteen omtaler finansminister Siv Jensen bekymringen for ID-kontroll som grunnløs. Hun viser til at det vil bli like mange kontorer med ID-kontroll som i dag, i tillegg til at det skal opprettes ambulerende kontrollteam og at kompetansen i etaten styrkes.

– Samlet sett vil Skatteetatens ID-kontroll videreføres på minst samme nivå som med dagens kontorstruktur. Bekymringen om at Skatteetatens ID-kontroll vil bli svekket som følge av ny kontorstruktur er etter min vurdering grunnløs, skriver Jensen. (ANB)

Samlet sett vil Skatteetatens ID-kontroll videreføres på minst samme nivå som med dagens kontorstruktur.

Siv Jensen, finansminister

Artikkeltags