Har vært NSB-ansatt i 44 år – kan miste AFP med fire måneder

Hjalmar Kløvfjell med diplomet fra Norges Vel for 40 års tjeneste.

Hjalmar Kløvfjell med diplomet fra Norges Vel for 40 års tjeneste. Foto:

Av

Det er regjeringens jernbanereform som kan stikke kjepper i hjulene for Hjalmars siste måneder i arbeidslivet.

DEL

(frifagbevegelse.no)– Det er veldig bittert hvis det går slik. Ikke bare kan jeg miste AFP. Jeg kan miste jobben også, sier Hjalmar Kløvfjell (61).

10. januar 1974 begynte han i NSB. Da jobbet han med forsyning på Sørlandsbanen. I dag jobber han nattskift som renholder i NSB Trafikkservice i Kristiansand.

Det er regjeringens jernbanereform som kan stikke kjepper i hjulene for hans siste måneder i arbeidslivet. Regjeringen har lagt ut Sørlandsbanen på anbud. I juli kan ny operatør komme på banen. Da kan også renholdskontrakten ryke.

1. august kan Hjalmar stå uten jobb, og uten AFP-ordningen det er innbetalt penger på i 44 år.

21. november fyller han 62 år. Betingelsen for å gå av med avtalefestet pensjon, er at du er i samme bedrift de sju siste årene av yrkesaktiv karriere. Dette gjør Hjalmar Kløvfjell veldig bekymret.

Saken fortsetter under bildet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kommentere enkeltsaker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kommentere enkeltsaker. Foto:

– Jeg kan ikke skjønne at det ikke går an å ordne opp i dette, når det er så liten tid det dreier seg om. Og jeg er ikke alene. Mange ligger i grenseland for å miste sin AFP, sier Hjalmar.

Opp til andre

Kløvfjell prøver alt for å redde en verdig avslutning på yrkeslivet. Han tok kontakt med lederen i Vest-Agder Arbeiderparti, Kari Henriksen, om saken sin. Onsdag brakte hun problemstillingen inn for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i den skriftlige spørretimen på Stortinget.

– Dersom ikke kontrakten med NSB blir videreført, vil han miste opptjente rettigheter. Han mangler fire måneder på 62 år og særaldersgrensen. Er dette en god måte å behandle en som har stått på for NSB i over 40 år, og vil statsråden ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelse i NSB får sin rettmessig pensjon, var spørsmålet han måtte svare på.

I sitt svar, viste Ketil Solvik-Olsen til at det er inngått avtaler med NSB og Mantena om de ansattes pensjonsrettigheter. Problemet for Kløvfjell er imidlertid at han jobber i NSB Trafikkservice, som er deleid av NSB og ISS. De har ikke en tilsvarende avtale.

Jeg kan ikke skjønne at det ikke går an å ordne opp i dette, når det er så liten tid det dreier seg om.

Hjalmar Kløvfjell, NSB-ansatt siden 1974

– Det er ikke naturlig for meg som statsråd å gå inn på pensjonsforhold for enkeltpersoner. Men vi har sett på generelle forhold. En NSB-ansatt som er født i 1956, vil få beholde sine pensjoner i statens pensjonskasse, også i henhold til særaldersgrensen. Han vil også ha muligheten til å gå av med offentlig AFP. Men denne enkeltsaken er det naturlig at NSB og ISS håndterer, svarte statsråden.

Han hevdet at Kløvfjell ikke vil miste sine pensjonsrettigheter.

Ikke klokere

Kari Henriksen føler ikke at hun ble noe klokere.

– Statsråden snakker med to tunger. Han sier han skal sørge for å ta vare på de ansatte, men sørger ikke for at de får ivaretatt sine rettigheter. Det er jo dette hele denne privatiseringen dreier seg om. Det får konsekvenser for enkeltmennesker når statsråden ikke bruker virkemiddelapparatet for å sørge for at alle rettigheter beholdes, mener Henriksen.

– Privatiseringen har skapt stor usikkerhet for mange med lang fartstid i offentlig sektor. Det er en bekymring han bør ta på større alvor enn det han viser tegn til å gjøre, mener Karin Henriksen. (ANB)

Artikkeltags