Her er det flest uføre i Norge

Østfold og Aust-Agder er fylkene med størst andel uføre i Norge.

Østfold og Aust-Agder er fylkene med størst andel uføre i Norge. Foto:

Av

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

DEL

Fylkene har begge en uføreandel på 10 prosent. Oslo har den laveste andelen, med kun 4 prosent uføretrygdede.

Jo eldre befolkningen er, jo større er sjansen for at flere er uføretrygdet, ifølge statistikksjef Ulf Andersen i Nav.

– Fylker som har storbyer, eller er i nærheten av storbyer, som Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland, og tidligere Sør-Trøndelag, har en ung befolkning, og også mange studenter. Situasjonen er en annen i for eksempel Østfold, Aust-Agder og Finnmark, sier Andersen til P4 Nyhetene.

Uføreandelen er større i fylker med mye manuelt og fysisk arbeid på grunn av mange tunge løft i fabrikker, gruver og lignende, i motsetning til fylker der næringsstrukturen i større grad er preget av kontorvirksomhet.

– Der befolkningen har høyere utdanning, høyere inntekt og så videre, sier Navs statistikksjef.

Andel av befolkningen med uføretrygd og yrkesskade i 2017 (prosent):

 • Norge: 7
 • Østfold: 10
 • Akershus: 5
 • Oslo: 4
 • Hedmark: 9
 • Oppland: 8
 • Buskerud: 6
 • Vestfold: 8
 • Telemark: 9
 • Aust-Agder: 10
 • Vest-Agder: 9
 • Rogaland: 6
 • Hordaland: 6
 • Sogn og Fjordane: 6
 • Møre og Romsdal: 6
 • Sør-Trøndelag: 7
 • Nord-Trøndelag: 8
 • Nordland:9
 • Troms: 8
 • Finnmark: 8 (Kilde: Nav)

(ANB-NTB)

Artikkeltags