Krever bemanningsforbud

Forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvar for byggebransjen, Per Skau, mener utviklingen i byggebransjen har fått utvikle seg i negativ retning i altfor lang tid.

Forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvar for byggebransjen, Per Skau, mener utviklingen i byggebransjen har fått utvikle seg i negativ retning i altfor lang tid. Foto:

Fram til vi har fått ryddet opp i bemanningsbransjen, bør vi ha et midlertidig forbud mot innleie, mener LO-topp.

DEL

– Jeg mener byggebransjen og myndighetene står foran et valg. Jeg mener vi nå faktisk kan vedta hvordan bransjen skal se ut i framtida, sier Per Skau til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Skau er forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvar for byggebransjen. Fellesforbundet er det største forbundet i LO for privat sektor. Over mange år har Skau sett en stadig større andel innleid arbeidskraft på norske byggeplasser gå på bekostning av faste ansettelser. Nå mener han det er på tide at myndighetene setter ned foten.

Midlertidig forbud

For at et firma skal kunne bruke en stor andel innleid arbeidskraft må de tillitsvalgte i bedriften gi grønt lys. Men i et marked der andelen midlertidige og innleide øker blir presset ofte voldsomt på de tillitsvalgte for å si ja til flere innleide. Derfor ønsker Fellesforbundet og LO at muligheten til å godta unntak fra begrensningene bør løftes fra tillitsvalgtnivå til landsomfattende overenskomster.

– Den hjemmelen som i dag ligger på lokale tillitsvalgte og bedrifter, som er utsatt for enormt press i anbudskonkurranser, ønsker vi å flytte opp til landsomfattende overenskomster. Slik kan vi igjen innføre faste ansettelser som standard i byggebransjen, sier Skau, og legger til:

– Det krever lovarbeid. Det har vi ikke tid til å vente på. Utviklingen går for fort. Derfor mener jeg at regjeringen bør bruke forskriftsadgangen de har til å vedta et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i mellomtida, sier Skau.

Han mener et slikt midlertidig forbud vil føre til at faste ansettelser og at planlegging igjen blir en del av hverdagen for byggebransjen.

– Jeg ser at det blir en kjempeutfordring for bedriftene. Særlig de som over lang tid har valgt å nedbemanne egne ansatte og baserer sin virksomhet på bruk og kast, sier Skau.

15 prosent

Fellesforbundet er langt fra de eneste som har sett seg lei den stadig økende andelen innleide på norske arbeidsplasser. Også regjeringen ser med skepsis på utviklingen, og sendte i sommer ut en rekke forslag på høring for å begrense innleie.

Men regjeringens forsalg holder ikke, mener Skau.

– Det er ikke nok fordi i Oslo og Oslo-området som er desidert det mest utsatte for dette, sier regjeringen selv at andelen innleide kan ligge opp mot 15 prosent. Så foreslår de en kvote på 15 prosent. Det betyr at man opprettholder de alvorlige utfordringene man ser i Oslo, og samtidig åpner man for at det samme kan skje i resten av landet. Det vil være en katastrofe for bransjen, sier han.

Regjeringen bør bruke forskriftsadgangen de har til å vedta et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen.

Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

NHO er skeptiske

Administrerende direktør i HNO-foreningen Byggenæringens Landsforbund (BNL), Jon Sandnes, er skeptisk til forslaget fra Fellesforbundet om et midlertidig forbud. Men han er helt enig i at det trengs langt sterkere lut til for å hanskes med bemanningsbransjen.

– Vi ønsker et arbeidsliv der hovedvekten i bedriftene skal være faste ansatte, og at bedriftene skal ta inn lærlinger. Da har utviklingen de siste årene med økt bruk av bemanningsbyråer bekymret oss dypt, sier Sandnes.

Han viser til forslagene til innstramminger fra regjeringen, som NHO og BNL nå jobber med å finne svar på.

– Vi jobber nå med å komme med et godt svar til forsalgene til regjeringen, og ser hva vi eventuelt kan foreslå i tillegg. Men vi er ikke helt der Fellesforbundet er ennå, sier Sandnes. (ANB)

Artikkeltags