LO og NHO kan bli enige om AFP i helgen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen prøver å enes om AFP før mandag

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen prøver å enes om AFP før mandag Foto:

LO og NHO jobber på spreng for å finne en løsning på AFP-floken innen mandag morgen. I LO demper man nå forventningene til at alle AFP-hullene skal tettes i år.

DEL

Lønnsoppgjøret starter ikke før i midten av mars, men LO og NHO har allerede forhandlet i ukesvis på bakrommet for å finne en løsning på problemene rundt Avtalefestet pensjon (AFP).

Nå kan en løsning på AFP-floken være nært forestående. Partene forhandler på spreng for å bli ferdig til mandag.

LOs representantskap

Til uka legges nemlig siste hånd på verket før årets lønnsoppgjør. Mandag legger Teknisk beregningsutvalg fram sin første rapport, som skal legge tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret. Tirsdag avgjør representantskapet i LO hvilke krav de skal komme med i oppgjøret, og om det blir et samordnet oppgjør med LO i spissen, eller om det blir et forbundsvist oppgjør der Fellesforbundet leder an.

Men allerede mandag møtes sekretariatet i LO for å spikre sine planer før representantskapet. Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kjenner til at LO og NHO forsøker å løse problemene med Avtalefestet pensjon før sekretariatet møtes mandag, slik at sekretariatet har noe på bordet de kan godkjenne før representantskapet møtes tirsdag.

AFP-evaluering

AFP har vært en nøtt for både LO og NHO i en årrekke. En evaluering som ble lagt fram før jul viser at mange arbeidstakere havner i den såkalte «AFP-fella», altså at de mister retten til ordningen mot slutten av arbeidslivet enten fordi bedriften de jobber i går konkurs, eller at de på annen måte mister jobben kort tid før pensjonsalderen.

I tillegg gjør levealdersjusteringen at de såkalte «sliterne», altså de som ikke orker å stå i jobb til de er eldre enn 62, i framtiden vil få svært lav pensjon, godt under 50 prosent av lønna.

Samtidig viste evalueringen at ordningen er underfinansiert. AFP-ordningen er en «pay as you go» ordning, der dagens unge betaler inn til dagens pensjonister. I tiden framover vil det bli færre unge per pensjonist, noe som betyr at ordningen går i minus.

LO demper forventningene

I LO har man tidligere gått høyt på banen for å tette hullene i ordningen. Det er hovedgrunnen til at flere LO-forbund i år har ønsket seg et samordnet oppgjør, der LO går foran og forhandler på vegne av alle.

Men nå er man fra LOs side opptatt av å dempe forventningene om at alle hullene i AFP-ordningen skal tettes i dette oppgjøret.

– AFP-evalueringen kom i desember, og det er begrenset hva vi rekker å gjøre. Det er store spørsmål, og det finnes ingen enkle løsninger. Det blir et brukbart oppgjør for oss om alle får solid lønnsvekst og vi klarer å tette noen hull i AFP. Vi klarer nok ikke tette alle hullene i AFP i år, sier en LO-kilde til ANB.

Blant grasrota i LO har det vært store forventninger til at dette oppgjøret skal tette igjen alle hullene i AFP. Men det omtales sentralt i LO som urealistisk. I stedet er man opptatt av å få inn en forpliktende formulering om at arbeidet med AFP skal fortsette.

Løsninger på bordet

Avisa VG har tidligere skrevet at løsningen på problemet med sliterne i arbeidslivet kan ligge i sluttvederlagsordningen. Det får ANB bekreftet. Sluttvederlaget er en ordning betalt av arbeidsgiverne som skal gi eldre arbeidstakere en slags sluttpakke om de mister jobben kort tid før pensjonsalder. I fjor innførte regjeringen skatt og avkorting mot trygd på ordningen, slik at det ble langt mindre lønnsomt med sluttvederlag. I dag står det 1,5 milliard på fondet.

Nå jobber partene på spreng før mandag formiddag, og er klare til å ta helgen i bruk. (ANB)

Artikkeltags