NHO refses av egne ansatte

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund og resten av ledelsen i organisa-sjonen er selv en svært viktig part i det norske arbeidslivet. Likevel har de ikke åpnet for en ansattrepresentant i NHOs styre. Det får de ansatte og fagforeningen til å reagere kraftig.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund og resten av ledelsen i organisa-sjonen er selv en svært viktig part i det norske arbeidslivet. Likevel har de ikke åpnet for en ansattrepresentant i NHOs styre. Det får de ansatte og fagforeningen til å reagere kraftig. Foto:

NHO vil ikke åpne for ansattrepresentant i eget styre. Det får de ansatte til å reagere kraftig.

DEL


– Man skulle tro at NHO som en av landets mest sentrale arbeidsgiverorganisasjoner ville være opptatt av å gå foran som et godt eksempel og vise hvordan ansatte og deres kompetanse inkluderes blant annet i styret. Det er dessverre ikke tilfellet.

Det sier nestleder i YS-forbundet Negotia, Monica Paulsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forbundet organiserer flere ansatte i NHO. De reagerer kraftig på at de ansatte i organisasjonen ikke er representert i styret. Negotia mener NHO «svikter på noe av det mest grunnleggende i den norske modellen» når de ikke selv åpner for ansatterepresentanter i styret.

– Når vi tydelig utfordrer NHO på dette feltet, er det fordi NHO representerer tunge arbeidsgiveraktører i privat sektor. Organisasjonen må gå tydelig foran med et godt eksempel, sier Paulsen.

Færre representanter

Bakteppet for utspillet er en fersk rapport fra forskningsstiftelsen FAFO der det kommer fram at andelen bedrifter med ansattrepresentanter i styrer, har gått kraftig ned de siste årene. Andelen har sunket fra 27 prosent i 2006 til 18 prosent i 2016. Nedgangen har i størst grad skjedd de siste tre årene av denne perioden, viser rapporten.

Klubbleder i NHO Negotia, Katarina Sætersdal er også kritisk til egen arbeidsgiver.

– Vi tror bedriftsdemokrati med representasjon i styret gjør bedriftene bedre, og vi har over 40 år med god erfaring her i landet. Her kan ikke NHO være et unntak. NHO er en sterk tilhenger av trepartssamarbeid og bedriftsdemokrati, da er egen praksis viktig, sier hun til ANB.

Ikke lovpålagt

NHO er ikke et aksjeselskap, og er dermed heller ikke lovpålagt å ha ansattrepresentant i styret. Men det er uvesentlig, mener klubben.

NHO må gå tydelig foran med et godt eksempel.

Monica Paulsen, nestleder i YS-forbundet Negotia

– Det er en parallell til at det heller ikke er lovpålagt at det skal være en balanse mellom menn og kvinner i NHOs styre og ledelse. Likevel forsøker NHO å praktisere en balanse mellom kjønnene. Vi tror de ansattes bidrag vil være svært nyttig da styret i dag behandler interne forhold i organisasjonen utelukkende basert på toppledelsens meninger om hva de ansatte måtte mene og kunne bidra med, sier Sætersdal.

– Et praktisk spørsmål

Styreleder og president i NHO, Arvid Moss, forsvarer at NHO som en medlemsorganisasjon for 25.000 bedrifter ikke har en ansattrepresentant i styret.

Saken fortsetter under bildet.

– De aller fleste sakene styret behandler handler om strategiske valg om norsk arbeidsgiverpolitikk, næringspolitikk og politikk generelt. Interne problemstillinger behandler vi internt i organisasjonen og administrasjonen, og det brukes ikke mye av styrets tid på dettet. Det er hovedgrunnen til at de ansatte ikke er representert i selve styret, sier Moss til ANB.

Han sier det også er et rent praktisk spørsmål.

– For meg er det også et praktisk spørsmål. I styremøtene vil det være liten tid til temaene de ønsker å diskutere. Vi ønsker å være en god arbeidsgiver, og prøver å finne gode prosesser og fora utenfor styret. Organisasjonene blir også invitert til styremøtene når det diskuteres saker som angår dem, sier Moss.

Samtidig understreker han at styret og ledelsen har hyppig kontakt med de ansattes organisasjoner.

– Derfor tok jeg som styreleder i høst initiativ til at vi skal ha to årlige møter med Negotia og Husforeningen, og ellers møtes vi ved behov. Da kan vi bruke tid til saker de er opptatt av, sier NHO-direktøren. (ANB)

Artikkeltags