Så mye bør du betale vaskehjelpen

Raimouda Zilione går løs på kjøkkenet mens kollega Katarina Chojnowska vasker badet. I Canny hjemmerenhold jobber de alltid to sammen.

Raimouda Zilione går løs på kjøkkenet mens kollega Katarina Chojnowska vasker badet. I Canny hjemmerenhold jobber de alltid to sammen. Foto:

Av

Stort sprik mellom hva forbrukerne mener og hva Virke anbefaler.

DEL

(frifagbevegelse.no) Nesten halvparten av dem som kjøper renholdstjenester mener det er greit å betale 200 kroner eller mindre i timen. Arbeidsgiverforeningen Virke anslår at du bør langt over det dobbelte.

Mens vi fortsatt pynter treet selv, er det ikke sikkert at det er «vi» som har vasket gulvet. Flere og flere leier vaskehjelp. Ofte er det utenlandske kvinner som sørger for at juleroen kan senke seg over de tusen hjem og gi ro til dem som har støv på hjernen. Hvert tiende norske hjem betaler andre for å vaske for seg.

Katarzyna Chojnowska strekker seg over badekaret. Hun har vasket dusjveggen fri for såperester, nå er det badekaret som skal bli reint. I etasjen under tørker kollega Raimonda Zilioniene over komfyren.

De to jobber i Canny hjemmerenhold. I løpet av en time skal de to ha gjort ren leiligheten på litt over 100 kvadratmeter. Arbeidsplanen viser at seks leiligheter skal gjøres rent i løpet av en arbeidsdag, og snart kommer julestria.

Vindusvask til jul

De bruker ikke mye grønnsåpe. Spray, kluter, mopp og mikrofiber har erstattet skurebøtte og langkost.

– Ja, vi har mer å gjøre i desember. De faste kundene ønsker gjerne å få utført vindusvask og grundigere renhold enn ellers i året, sier Hilde Lima, daglig leder i Canny Hjemmerenhold. Bedriften har ikke mulighet til å ta på seg ekstra jobber før jul.

I Canny er de fleste som jobber fra Øst-Europa, men de har også norske renholdere – eller servicemedarbeidere som er yrkestittelen firmaet bruker.

– Hva er betalingen?

– Vi følger renholdsoverenskomsten, forklarer Lima. Denne overenskomsten er allmenngjort. Det betyr at det ikke er lov til å betale de ansatte under tariffens minstelønnsbestemmelser. For tida er det 177,63 kroner i timen. Men 177,63 kroner i timen utgjør bare en del av det kunden skal betale for at det skal være ordnede arbeidsforhold for renholderne.

Saken fortsetter under bildet.

Renhold i private hjem øker fram mot jul. Mange av dem som vasker, er utenlandske kvinner. Katarina Chojnowska er fra Polen.

Renhold i private hjem øker fram mot jul. Mange av dem som vasker, er utenlandske kvinner. Katarina Chojnowska er fra Polen. Foto:

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, feriepenger, administrasjonsutgifter, merverdiavgift, utgifter til transport, arbeidsklær, kjemikalier og verktøy.

Arbeidsgiverforeningen Virke har regnet ut at for å dekke alle disse utgiftene, er kunden nødt til å betale rundt 500 kroner i timen.

Uten kontrakt

I forbindelse med lanseringen av boken «Det mørke arbeidslivet» ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Tusen personer ble spurt om hvilken timepris de mente er korrekt dersom du skal benytte deg av renholdstjenester som privatperson.

Bare 6 prosent mente at den korrekte timeprisen skulle være 500 kroner eller mer. Nesten halvparten svarte 200 kroner eller mindre.

Mange renholdere i private hjem opplever at de får et nært forhold til familien de gjør rent hos, men det gjør det ikke lettere å kontraktfeste arbeidsforholdet. Canny er én av nesten 10.000 renholdsbedrifter registrert i Brønnøysundregisteret. For å kunne selge renholdstjenester skal en være godkjent av Arbeidstilsynet.

Det er bare 3 .800 firmaer som står på Arbeidstilsynets liste over godkjente firmaer. Av dem er 2. 100 enkeltpersonforetak, mens det er over 6. 000 enkeltpersonforetak registrert i Brønnøysund, som ikke er godkjent.

Papirene i orden

Det er Arbeidstilsynet som administrerer godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, og på nettsiden deres kan en finne ut om de som skal utføre arbeid hjemme hos deg er godkjent eller ikke. Det er forbudt å selge renholdstjenester uten å være godkjent. Men som privatperson er det lov å kjøpe renholdstjenester fra firmaer som ikke har papirene i orden.

Departementet sendte i april ut et høringsnotat med forslag om å endre forskriften slik at forbudet mot å bruke ikke-godkjente firmaer også skal gjelde privatpersoner. Høringsfristen gikk ut i juli, men regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de kommer til å endre denne bestemmelsen.

Ikke i tidsklemma

For Canny er det viktig at alt de gjør er hvitt.

– Jeg skjønner ikke at folk ikke er mer skeptiske til å la folk vaske svart. Du tar på deg et stort ansvar, og du slipper folk inn i ditt eget hjem, sier Lima.

I januar la Sintef fram en rapport om situasjonen i forbrukermarkedet for renhold. De hadde oppdaget at det ikke var småbarnsforeldre i tidsklemma som var storkjøpere av hjemmerenhold, tvert i mot.

10 prosent av norske husstander kjøper i dag renholdstjenester. Hovedgruppen av kjøperne er velstående, middelaldrende par uten hjemmeboende barn. Sintef har ikke klart å finne ut hvor stort dette markedet er, og hvor stor andel av dette som er svart.

Ifølge rapporten mener NHO Service og Handel at nesten hele markedet er svart, at det ikke betales skatt og arbeidsgiveravgift. Tall fra andre undersøkelser tyder på at rundt halvparten av markedet for hjemmerenhold er svart.

Hjemlandets normer

Renholdsbransjen har en del kjennetegn som gjør at de er spesielt utsatt for useriøse aktører. Det er lave krav til formell kompetanse, det er lave etableringskostnader, det har vært lite kontroll fra myndighetene, og det er ikke strenge språkkrav for utføre jobben.

De fleste som jobber med renhold i private hjem, er utenlandske arbeidstakere. Sånn sett faller Chojnowska fra Polen og Raimuda fra Litauen inn i mønsteret.

En stor andel av hjemmerenholderne kommer fra Øst-Europa, men også fra land i Afrika og Asia. Ofte er renholdsfirmaene «etniske» i den forstand at det er bare folk fra ett land i et firma. Da er det lett å overføre hjemlandets normer og regler til Norge.

Pris viktigst

Sintef beskriver forholdet slik: «Det er heller ingen som har regulert hvordan en skal håndtere en eventuell avslutning av relasjonen. Renholder får betalt for hvert oppdrag, men verken de som kjøper hvitt eller de som kjøper svart, betaler for reisetid eller om renholdere blir syke eller av andre grunner ikke kan jobbe. Noen betaler feriepenger, men ikke alle av de som kjøper hvitt, gjør det.

Det tyder på at det er litt tilfeldig hvordan en tolker reglene og hvilke avtaler en gjør med sin renholder.» For kundene oppgir de som kjøper svart arbeid, at den viktigste årsaken er pris. Dette er den billigste måten å ordne det på.

De som betaler hvitt, oppgir moralske eller etiske grunner for å betale skatt og moms. Noen opplever et sosialt press og ønsker ikke risikoen for å bli avslørt hvis de kjøper renhold svart.

Jobber i par

Sintef kan også konstatere en smitteeffekt: Hvis mange i omgangskretsen eller naboer kjøper svart rengjøring, er det lett å velge den samme løsningen selv. Og motsvarende, hvis normen er at en kjøper hvite tjenester, velger en det alternativet selv også.

Når Chojnowska er ferdig med å vaske badet, begynner hun å støvsuge. Hun har med egen støvsuger. Den er festet på ryggen og har lang ledning. Slik kommer hun lett til i alle kroker i leiligheten. Chojnowska og Zilioniene jobber sammen.

– Vi arbeider i team på to personer, forklarer Lima. En viktig faktor ved å jobbe i team er trivsel på arbeidsplassen og variasjon i arbeidsoppgaver. Det har også med sikkerheten til de ansatte å gjøre.

– En vet aldri hva som venter når en kommer inn i private hjem. (ANB)

Godkjenningsordning

  • Siden 2012 har det eksistert en godkjenningsordning for renholdsbedrifter.
  • Alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester.
  • Virksomheter kan kun kjøpe renholdstjenester fra godkjente renholdsbedrifter, men dette gjelder ikke forbrukere som kjøper renhold til privat bruk.
  • Arbeidstilsynets hjemmesider kan du søke etter godkjente firmaer i din kommune, eller sjekke om en virksomhet finnes i godkjenningsregisteret.

Artikkeltags