Så mye får direktørene i pensjon

Statoil-sjef Eldar Sætre har svært gode lønns- og pensjonsbetingelser.

Statoil-sjef Eldar Sætre har svært gode lønns- og pensjonsbetingelser. Foto:

Av

Statoil-sjef Eldar Sætre (62) har 95 millioner kroner i sin pensjonspott.

DEL

(frifagbevegelse)Hvis Statoil-sjef Eldar Sætre (62) hadde gått av nå, hadde han fått en pensjon på rundt 5,8 millioner kroner i året.

Sætre har en ytelsesbasert pensjonsordning i Statoil som vil gi ham en årlig pensjon på 66 prosent av lønna han har når han fyller 67 år. Sætre har i tillegg en avtale om tidlig pensjon fra han fyller 62, men har valgt å fortsette i jobben med å lede Norges største selskap.

95 millioner kroner er Statoils samlede pensjonsforpliktelse overfor Sætre - etter dagens kroneverdi. Beløpet er beregnet ut fra blant annet framtidig lønnsvekst og levealder, opplyser selskapet til FriFagbevegelse.

Styret i Statoil ga ham til sammen et lønnshopp på over 1 million kroner i fjor, ifølge Dagens Næringsliv, og han har nå nesten 8,8 millioner kroner i grunnlønn. Det er en lønnsøkning på nesten 14 prosent, ifølge avisen.

FriFagbevegelse kontakter Statoil for å spørre Sætre hva han selv tenker om at han har så mye høyere lønn og forventet pensjon enn gjennomsnittet i Norge. Vi lurer også på hvilken betydning det ville hatt for innsatsen hans for Statoil hvis godtgjørelsene hans hadde vært lavere.

Statoils informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen viser til at «Statoils system for lederlønninger er i samsvar med statens retningslinjer».

«Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende i markedene vi opererer i. Det er styret som fastsetter konsernsjefens betingelser. Vi offentliggjør detaljert informasjon om lederlønninger i våre årsrapporter, og har ikke noen ytterligere kommentarer til det som framkommer der nå», svarer Pedersen på e-post.

Pensjon en «skjult» del av lønna

Nylig presenterte FriFagbevegelse en liste over hva toppsjefene i Norges største selskaper har i lønn og frynsegoder. Det vi ikke så på var pensjonene deres. Men tjenestepensjonen er også en del av lønna, som arbeidsgiverne betaler inn for oss, og som vi også trekkes i lønn for selv, og som vi får utbetalt når vi blir gamle nok.

Pensjon er altså en litt «skjult» del av lønna. Mange av oss aner ikke hva vi vil ende opp med å få i pensjon.

Vi har gått gjennom årsregnskapene til landets største selskaper og sett på hvor mye de bruker på toppledernes pensjon.

De fleste av direktørene jobber for private selskaper, men noen også for selskaper som er heleid av staten.

Vi har sett på regnskapene for 2016 fordi ikke alle regnskapene for 2017 er offentlig tilgjengelige ennå.

Saken fortsetter under bildet.

Sigve Brekke er toppsjef i Telenor. Han er nummer to på topp 100-lista.

Sigve Brekke er toppsjef i Telenor. Han er nummer to på topp 100-lista. Foto:

Forhandlinger om pensjon

Pensjon er en av de aller viktigste - og vanskeligste - sakene i lønnsoppgjøret for ansatte i privat sektor som starter om få uker.

LO må kjempe mot de urettferdige pensjonsordningene i årets tariffoppgjør, krever flere tillitsvalgte. Det er særlig spørsmålet om hva som skal gjøres med Avtalefestet pensjon (AFP) som arbeidsgiverne og fagbevegelsen er uenige om.

«Alle» er enige om at ordningen ikke fungerer slik den var ment. En evaluering før jul viste at én av fire ansatte faller ut av AFP-ordningen grunnet sykdom eller at de mister jobben sent i yrkeslivet.

Forrige uke startet de kompliserte forhandlingene om pensjonen til offentlig ansatte mellom arbeidsgiverne i staten, KS og Spekter på den ene siden og fagbevegelsen på den andre.

De forhandler blant annet om ny AFP-ordning og hva som faktisk skal inngå som pensjonsgrunnlag.

Sjekk direktørenes pensjon

Alle tall er for 2016 og er enten beløp selskapet har betalt inn til en pensjonsordning eller en regnskapsmessig beregning av hvor mye pensjonskostnaden var i regnskapsåret.

1. Statoil

Eldar Sætre (f. 1956)

Verdien av hans pensjon er nå beregnet til nesten 95 millioner kroner.

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna.

Lønn: 11.397.035

2. Telenor

Sigve Brekke (1959)

Pensjonskostnad: Over 3 millioner kroner

Pensjonsalder: 65 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av grunnlønna.

Hadde han blitt pensjonist i dag, hadde han fått over 3,5 millioner kroner i pensjon i året. Har ytelsespensjon.

Lønn: 9.076.000

3. Yara International

Svein Tore Holsether (1972)

Pensjonskostnad: Rundt 1,5 millioner kroner

Pensjonsalder: 65 år, med en tilleggspensjon tilsvarende 65 prosent av grunnlønna fram til han er 67 år.

Hadde det vært i dag, ville han fått nesten 4 millioner i året.

Lønn: 10.396.000

4. Norsk Hydro

Svein Richard Brandtzæg (1957)

Pensjonskostnad: 2,5 millioner kroner

Lønn: 10.886.000

5. NorgesGruppen

Runar Hollevik (1968)

Pensjonskostnad: 1,3 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år

Innskuddspensjon.

Lønn: 14.010.293 (lønna til tidligere konsernsjef Tommy Korneliussen og Runar Hollevik - fra juni 2016 - er slått sammen)

6. DNB

Rune Bjerke (1960)

Pensjonskostnad: Nesten 5 millioner kroner

Pensjonsalder: 60 år, med en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønna.

Lønn: 8.126.000

7. KLP

Sverre Thornes (1960)

Pensjonskostnad: 1,4 millioner kroner

Lønn: 4.013.000

8. Reitangruppen

Odd Reitan (1951)

Pensjonskostnad: 100.000 kroner

Lønn: 2.200.000

Formue: Odd Reitan, Rema-grunnlegger og administrerende direktør i Reitangruppen, fikk 2,2 millioner kroner i lønn i 2016. Ifølge Kapital hadde han i fjor en formue på 48 milliarder kroner. Det er en økning på 5 milliarder fra 2016. Han er med det Norges nest rikeste, ifølge Kapitals liste over Norges rikeste.

9. Storebrand

Odd Arild Grefstad (1965)

Pensjonskostnad: 1,1 million kroner.

Innskuddspensjon.

Lønn: 6.116.000

10. Sapa

Egil Hogna (1971)

Pensjonskostnad: Over 1,2 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år

Lønn: 9.641.000

11. Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen (1959)

Pensjonskostnad: 2,4 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av årslønna, forutsatt full opptjeningstid.

Lønn: 5.829.800

12. Coop Norge

Geir Inge Stokke (1966)

Pensjonskostnad: 3,4 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønna.

Lønn: 5.686.000

13. ExxonMobil Norge

Kai Slettebakk (1960)

Regnskapet gir ingen opplysninger om verken pensjon eller lønn.

14. Orkla

Peter A. Ruzicka (1964)

Pensjonskostnad: 2,1 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av sluttlønna fram til han er 67 år.

Lønn: 12.363.000

15. Marine Harvest Norway

Alf-Helge Aarskog (1967)

Pensjonskostnad: 65.000 kroner

Lønn: 18.744.768

16. Norsk Tipping

Åsne Havnelid (1961), fra oktober 2016. Pensjonskostnad: 63.000 kroner.

Torbjørn Almlid (1950), til oktober 2016. Pensjonskostnad: 3,3 millioner kroner.

Lønn: 3.253.000 (lønna til tidligere toppsjef Torbjørn Almlid og Åsne Havnelid er slått sammen)

Saken fortsetter under bildet.

Norsk Tippings Åsne Havnelid er på kvinnetoppen.

Norsk Tippings Åsne Havnelid er på kvinnetoppen. Foto:

17. Atea

Steinar Sønsteby (1962)

Pensjonskostnad: 41.000 kroner

Lønn: 8.707.000

18. Subsea 7 Norway

Jean Cahuzac (1954)

Regnskapet gir ingen opplysninger om pensjonen hans.

Lønn: 15.968.360

19. Veidekke

Arne Giske (1957)

Pensjonskostnad: Over 1.5 millioner kroner

Pensjonsalder: 64 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av sluttlønna fram til han er 67 år.

Lønn: 4.623.000

20. Laco

Helge Singelstad (1963)

Pensjonskostnad: 79.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 11.500.000

21. Gjensidige Forsikring

Helge Leiro Baastad (1960)

Pensjonskostnad: Nesten 1,6 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 100 prosent av lønna fram til han er 67 år. Ved fylte 67 år får han 70 prosent av lønna.

Lønn: 7.174.800

22. Seadrill

Anton Dibowitz

Regnskapet gir ingen opplysninger om toppsjefens lønn eller pensjon.

23. MøllerGruppen

Terje Male (1964)

Pensjonskostnader er ikke spesifisert i regnskapet.

Lønn: 8,000,000

24. Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos (1946)

Pensjonskostnad: 68.000 kroner

Lønn: 2.156.000

Formue: Bjørn Kjos, en av Norwegians grunnleggere og administrerende direktør i selskapet, tok ut 2,1 millioner kroner i lønn i 2016. Han hadde i fjor en formue på 3,3 milliarder kroner, i følge Kapital.

25. Aker Solutions

Luis Araujo (1959)

Pensjonskostnad: 93.463 kroner

Lønn: 12.091.785

26. Posten

Tone Wille (1963), fra oktober 2016. Pensjonskostnad: 340.000 kroner

Dag Mejdell (1957), til oktober 2016. Pensjonskostnad: 2,3 millioner kroner

Lønn: 7.936.794 (lønna til tidligere konsernsjef Dag Mejdell og Tone Wille er slått sammen)

27. Total E&P Norge

Pierre Bang (1960)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for toppledelsen.

Lønn: 5.592.256 (lønna til tidligere toppsjef Isabelle Gaildraud og Pierre Bang er slått sammen)

28. Wilh. Wilhemsen

Thomas Wilhelmsen (1974)

Pensjonskostnad: Over 1,5 millioner kroner

Lønn: 6.942.034

29. Nortura

Arne Kristian Kolberg (1968)

Pensjonskostnad: 243.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 3.153.000

30. Tine Gruppen

Hanne Refsholt (1960)

Pensjonskostnad: Over 1,3 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 80 prosent av lønna, som blir gradvis redusert til 66 prosent fra fylte 65 år.

Lønn: 3,142,627

Artikkeltags