Signalfeil skal bli historie

Signalfeil er en vanlig kilde til frustrasjon for togreisende, som blir forsinket uten at det oppgis årsak eller anslag på hvor lang tid det vil ta før toget går igjen.

Signalfeil er en vanlig kilde til frustrasjon for togreisende, som blir forsinket uten at det oppgis årsak eller anslag på hvor lang tid det vil ta før toget går igjen. Foto:

Av

Gammelt signalanlegg skal erstattes med moderne fiberanlegg.

DEL

Statens nye selskap Bane NOR planlegger å erstatte hele det gamle utvendige lyssignalanlegget med et flunkende nytt fiberanlegg innen 2019.

Signalfeil er den største kilden til forsinkelser for det norske jernbanesystemet. Det gamle systemet gjør det svært tidkrevende å oppdage feilene som forårsaker rødt lys.

Det nye 5.000 kilometer lange fiberanlegget, som ventes å koste nærmere 25 milliarder kroner, skal imidlertid gjøre det mulig å forebygge feil før de oppstår.

Forsinkelser

– Det skal ikke lenger finnes punkter ved jernbanen som feiler. Isteden skal togsjåføren kunne se hva som er feil på en dataskjerm i toget, sier Bane NORs ferske konserndirektør for IKT og Digitalisering Sverre Kjenne.

Før den tid, kan imidlertid togreisende vente seg forsinkelser mens den «digitale jernbanerevolusjonen» pågår.

– Det blir naivt å tro at det ikke blir forsinkelser. Dette er en veldig stor jobb, siden veldig mye forfaller samtidig. Vi skal forsøke å bygge parallelt med at togene går, men noen steder, for eksempel ved Oslo S, blir det en kompleks jobb, sier Kjenne.

Ferdig i 2030

Det nye ERTMS-anlegget kan imidlertid ikke brukes fullt ut før hele Norges togpark er bygget om.

Dette skal togselskapene selv betale halvparten av, og det er fortsatt uklart hvilke togselskaper som kommer til å kjøre på togstrekningene som etter hvert skal konkurranseutsettes.

Hele prosjektet ventes ikke å være ferdig før i 2030. Innen da forventer Bane NOR at førerløse tog blir å se på norske jernbaner.

Bane NOR erstatter Jernbaneverket og NSB AS fra 1. januar 2017. Selskapet blir ny eier, forvalter og byggherre av norsk jernbaneinfrastruktur, og får også en omfattende eiendomsportefølje.

Selskapet får ansvaret for både drift og trafikkstyring av norsk jernbane og blir i tillegg en av landets største aktører innen eiendom og bygg. (ANB-NTB)

Artikkeltags