Skygger unna to store stridssaker

Her er det stor uenighet mellom forbundene, så vi har valgt å gjøre det på den måten at sekretariatet sender egentlig bare over det som står i dagens handlingsprogram til kongressen, sier leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Her er det stor uenighet mellom forbundene, så vi har valgt å gjøre det på den måten at sekretariatet sender egentlig bare over det som står i dagens handlingsprogram til kongressen, sier leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

LO-toppene vil ikke vise vei i de to store stridsspørsmålene om EØS og oljeboring i Lofoten.

DEL

Når LO-kongressen samles i mai, må de ta stilling til de to vanskelige sakene uten at det foreligger noen innstilling fra LO-sekretariatet.

– Her er det stor uenighet mellom forbundene, så vi har valgt å gjøre det på den måten at sekretariatet sender egentlig bare over det som står i dagens handlingsprogram til kongressen. Vi har ikke en egen innstilling om dette, fordi vi ikke klarer å samle oss om noe. Derfor lar vi det som står der i dag bli sendt over. Så blir det opp til kongressen å bestemme hvilket syn LO skal ha, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Oljeboring i nord

Eggum snakker om striden om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I de ulike LO-forbundene er det svært ulikt syn på om disse områdene skal konsekvensutredes for oljeboring. Fellesforbundet er soleklare i sitt ja til konsekvensutredning i nord, mens for eksempel Fagforbundet mener hele området bør vernes.

Tidligere denne uka la Arbeiderpartiet fram sitt partiprogram, der det blant annet foreslås et kompromiss hvor deler av områdene blir fredet mens andre skal konsekvensutredes. LO-leder Gerd Kristiansen har tidligere omtalt kompromissforslaget i svært rosende ordelag. Men LO-sekretariatet har ikke kopiert forslaget til Ap.

– Det kan bli stor forskjell på hva som står i programforslaget til Arbeiderpartiet og hva som faktisk blir vedtatt av landsmøtet til Arbeiderpartiet. Hvis teksten som står i programmet i dag blir den teksten som står igjen etter landsmøtet, vil jeg tro at det legger føringer på hvordan LO-kongressen skal tenke. Men det er to selvstendige organisasjoner, og vi skal ha respekt for det, sier Eggum, og legger til:

– Men løsningen som ligger i programmet til Arbeiderpartiet er en løsning som er et kompromiss jeg tror mange kan leve med, også Fellesforbundet.

EØS-striden

Siden forrige LO-kongress har flere forbund vedtatt kritiske uttalelser til norsk EØS-medlemskap, så også dette er forventet å bli et av de heteste temaene på årets kongress. Men heller ikke her ønsker sekretariatet å komme med noen ny innstilling.

LO-leder Gerd Kristiansen.

LO-leder Gerd Kristiansen. Foto:

– EØS ligger også inne med akkurat det samme som det gjorde i 2013. Det er ikke flyttet et komma. Vi starter på mange måter arbeidet når vi har konstituert kongressen og fått satt ned de ulike utvalgene og komiteene som skal jobbe med dette, sier Eggum.

Selv om Fellesforbundet er positive til EØS-avtalen, merker Eggum at vinden har blåst i en annen retning de siste årene.

– Vi må ta innover oss at flere forbund har ønsket å gå ut. Handel og kontor har hatt landsmøte og ønsker å reforhandle avtalen. Vinden har blåst den veien at flere er mer usikre på om det er fornuftig for Norge fortsatt å ha et medlemskap.

Handlingslammet LO

For bare få år siden ble det ansett som svært usannsynlig at LO ville lande på et vedtak om at de ønsker å melde Norge ut av EØS. Men nå ser ikke et slik scenario fult så urealistisk ut lenger.

Det kan bli stor forskjell på hva som står i programforslaget til Arbeiderpartiet, og hva som faktisk blir vedtatt av landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Gerd Kristiansen, LO-leder

– Kommer LO-kongressen ut med samme formulering som på siste kongress, er det overraskende, men man kan aldri garantere noe som helst. Det er et ømtålig tema. Det er ingen tvil om det, sier Eggum.

– Hva er «worst case scenario» i denne saken?

– Det er at LO blir fullstendig handlingslammet ved at vi får en nyvalgt ledelse i LO som skal forholde seg til et vedtak som to tredeler av Stortinget er imot. (ANB)

Artikkeltags