– Tolker truer rettssikkerheten

Det står så dårlig til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter.

Det står så dårlig til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter. Foto:

Av

Tolker som hyres inn av politi og rettsvesen holder ikke mål.

DEL

Da tolkene ble språktestet, strøk mer enn 60 prosent. I dag brukes det tolk i hver tredje rettssak i Oslo tingrett, skriver Dagbladet.

– Språktester som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjennomført på tolker med erfaring fra politiet og rettsvesenet, viser at 60 prosent hadde såpass store hull i ordforrådet at de var uegnet som tolker, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi til Dagbladet.

Libe Rieber-Mohn.

Libe Rieber-Mohn. Foto:

Det står så dårlig til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter.

– Enkelte vet ikke forskjell på begreper som tiltalt og siktet, sier IMDi-direktøren.

– Når det nå brukes tolk i omtrent hver tredje rettssak i Oslo tingrett, sier det noe om hvor store utfordringene er. Domstolene må være sikre på at tolker oppfyller kvalifikasjonskravene. Det bør også vurderes om tolken er personlig egnet og om eventuelle forhold på rullebladet gjør vedkommende uegnet til å tolke i retten, sier Rieber-Mohn.

I dag bruker justissektoren over 300 millioner kroner på tolketjenester årlig. Rieber-Mohn sier hun mener det er urealistisk å tro at utgiftene vil gå ned. (ANB-NTB)

Artikkeltags