Det flommer over av arbeidstvister

Saksmengden har økt så kraftig at LOs juridiske leder, Atle Sønsteli Johansen, har ansatt tre nye jurister bare det siste året.

Saksmengden har økt så kraftig at LOs juridiske leder, Atle Sønsteli Johansen, har ansatt tre nye jurister bare det siste året. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

LO har ansatt tre nye jurister for å klare økningen i antall saker.

DEL

Bare i Oslo tingrett er det berammet mer enn 50 saker som omhandler ugyldige oppsigelser, krav om erstatning, lønnskrav og utestående lønn de nærmeste månedene.

– Det er nok et speilbilde av det som skjer ute i arbeidslivet. Dårligere tider fører til et tøffere arbeidsliv, sier Atle Sønsteli Johansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Tre nye jurister

Han leder LOs juridiske avdeling, som nå teller hele 27 jurister, og er landets største fagmiljø i arbeidsrett.

Bare det siste året er det ansatt tre nye LO-advokater på grunn av den store økningen i antall saker. Bare i 2015 har det vært en økning på nær 40 prosent.

LOs juridiske kontor merker dermed til gagns hvor stor del av sakskartet som omhandler tvister fra arbeidslivet.

Fire av ti saker som omhandler arbeidstvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i Oslo tingrett, føres av en LO-jurist. Sakene dreier seg om ugyldig oppsigelse, oppgjør etter arbeidsforhold, erstatninger, krav om fast ansettelse, diskriminering, stillingsvern og manglende kontrakt ved avskjedigelse.

Mange av sakene er ordinære saker om nedbemanning, mens andre kan karakteriseres som grove overtramp, uttaler Johansen.

Dårligere tider fører til et tøffere arbeidsliv.

Atle Sønsteli Johansen, leder av juridisk avdeling i LO.

– Sakene som LO fører er i hovedsak knyttet til det organiserte arbeidsliv med tariffavtaler. De groveste overtrampene skjer nok der hvor arbeidstaker ikke er organisert, sier han.

Arbeidsretten

I det ordinære rettssystemet behandles saker av individuell art. Saker som har med kollektive avtaler å gjøre havner i Arbeidsretten.

Her øker ikke saksmengden vesentlig. Johansen hevder imidlertid å se en tendens over tid om at arbeidsgiverne aktivt bruker Arbeidsretten og tar ut søksmål mot LO.

Bare sju saker er berammet i Arbeidsretten de nærmeste månedene. En av disse har allerede gått en runde. Spekter stevnet LO for tariffstridig arbeidskamp i forbindelse med demonstrasjonen mot privatisering av jernbanen. Streiken varte i tre timer, en time for lenge ifølge arbeidsgiverne. En av dommerne døde etter forhandlingene, og dermed må hele saken opp på nytt.

Arbeidsretten foreslo at dom i saken kunne avsies av fem dommere - tre juridiske og en oppnevnt etter innstilling fra hver av partene. Motparten motsatte seg dette og ville ha en helt ny hovedforhandling. (ANB)

Artikkeltags