– Helt feil medisin

Det blir feil å utvide permitteringslengden for å beholde kompetansen, mener Virke.

Det blir feil å utvide permitteringslengden for å beholde kompetansen, mener Virke. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Virke-sjefen slår tilbake mot Norsk Industri, LO og Arbeiderpartiet.

DEL

Det blir feil å utvide permitteringslengden for å beholde kompetansen.

Det mener Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen. Foto:

– Det vil bare være med på å klassifisere næringen og bidra til at mye kompetanse holdes utenfor arbeidslivet, sier Madsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Store deler av arbeidslivet går inn for å utvide permitteringstiden til 52 uker.

Nå er det Norsk Industri som mener det er nødvendig å øke permitteringstiden for at bedrifter innen olje og gass som sliter i motvind kan beholde kompetansen deres ansatte sitter på.

– Det må til for at industrien skal være i stand til å konkurrere om oppdrag når utviklingen igjen skyter fart, mener Norsk Industri, som er den største foreningen i NHO.

Fellesforbundet har også krevd at regjeringen endrer permitteringsregelverket i møte med ledighetskrisa.

Bakgrunnen for det er blant annet å kunne bruke tid til bedriftsintern opplæring og beholde kompetansen i huset.

Arbeiderpartiet har også foreslått det samme, men ikke klart å få med seg regjeringspartiene eller deres to samarbeidspartier.

Hovedorganisasjonen Virke er altså enig med NHO, som tidligere har frontet at de vil beholde dagens permitteringslengde på 30 uker.

– Å øke permitteringslengden er for meg en merkelig passiv holdning. En slags vente og se, mener Hammer Madsen.

– Alle er enige om at vi må få til et skifte. Det er nettopp ledig arbeidskraft fra oljeindustrien som må bidra til det. Vi trenger de gode hodene. Og vi trenger fleksibilitet og dynamikk i det grønne skiftet, mener Hammer Madsen.

Hammer Madsen mener arbeidskraft som blir overflødig i olje- og gassnæringen nettopp har den kompetansen som trengs i det grønne skiftet. (ANB)

Artikkeltags