Her drikker de mest på jobb

27 prosent av norske arbeidstakere sier at de har opplevd kolleger beruset på jobb.

27 prosent av norske arbeidstakere sier at de har opplevd kolleger beruset på jobb. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er spesielt én landsdel som skiller seg ut.

DEL

En undersøkelse InFact har gjennomført for Personalhuset Staffing Group, viser at én av fire nordmenn har opplevd kolleger beruset på jobb.

Det er i privat sektor, og særlig blant yngre og arbeidstakere i Nord-Norge, at denne opplevelsen inntreffer i størst grad. Samtidig mener de færreste av oss at vi selv har vært beruset i arbeidstiden.

Ifølge undersøkelsen sier hele 27 prosent av norske arbeidstakere at de har opplevd kolleger beruset på jobb.

I privat sektor er tallet enda høyere. Her oppgir hver tredje arbeidstaker at de har sett en kollega i en slik tilstand. I offentlig sektor er det bare én av fem siom sier det samme.

– Andelen som sier at de har opplevd kolleger beruset på jobb er høy, og vi synes tallene er urovekkende. Samtidig må vi være forsiktige med å konkludere rundt omfanget av problemet da det kan ha sammenheng med begivenheter i forbindelse med jobben der alkohol aksepteres, for eksempel julebord eller måltid med kunder. Likevel er det naturlig å tro at det også kan forekomme i ordinær arbeidstid, sier konsernsjef i Personalhuset Staffing Group, Carl-Fredrik Bjor.

Undersøkelsen viser også svingninger blant aldersgruppene. Blant de mellom 18 og 29 år sier 28 prosent «ja» til spørsmålet om de har opplevd kolleger beruset. På andre siden av skalaen finner vi de over 65 år, hvor 23 prosent svarer det samme på tilsvarende spørsmål.

Det er også tydelige forskjeller mellom de ulike landsdelene, der arbeidstakere  i Nord-Norge skiller seg klart fra de andre regionene.

Her sier så mange som 36 prosent at de har opplevd en kollega beruset. I andre enden av skalaen finner vi sørlendingene, hvor kun 25,7 prosent mener å ha erfart det samme.

Carl-Fredrik Bjor er usikker på hva disse forskjellene skyldes.

– Det kan jo tenkes at en del unge jobber i miljøer med en større hyppighet av arrangementer hvor alkohol inngår. Dersom jobb og det sosiale glir over i hverandre, kan det oppstå uklare grenser mellom når det har vært jobb og når det har vært et arrangement, påpeker Bjor.

– Jeg tror ikke at det å være beruset på jobb er mer akseptert i vår nordlige landsdel, ei heller at nordlendingene drikker mer enn andre. Kanskje det er så enkelt som at nordlendingene er ærligere når de svarer, sier han.

Spørsmålet om vi selv har vært beruset på jobb, ser vi ut til å fornekte. Der mer enn én av fire svarer at de har opplevd andre kollegaer beruset på jobb, er det kun 7 prosent som selv mener de har vært det. En forskjell på hele tjue prosentpoeng tyder trolig på at vi selv benekter at vi er en del av det representative utvalget som har opplevd andre beruset i arbeidstiden. Carl-Fredrik Bjor mener dette ikke er spesielt overraskende og et ganske vanlig fenomen.

– Undersøkelsen viser stort sprik mellom oppfatningen av egen og andres atferd. Dette er noe man ofte ser i meningsmålinger. For eksempel da det nylig framkom at en stor andel voksne mente det var viktig å bruke refleks, men betydelig færre som i realiteten brukte det selv, uttaler Carl-Fredrik Bjor. (ANB)

Artikkeltags