Kan løse AFP-floke

SV vil at Stortinget skal be regjeringen endre loven slik at konkurranseutsetting ikke gir tap av pensjonsrettigheter.

SV vil at Stortinget skal be regjeringen endre loven slik at konkurranseutsetting ikke gir tap av pensjonsrettigheter. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

SV utfordrer regjeringen når det gjelder den omstridte AFP-fella.

DEL

Dermed tar de arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på ordet. Under en pensjonskonferanse som ulike LO-forbund arrangerte for en drøy uke siden lovte han nemlig å sette den såkalte AFP-fella på dagsorden.

SV har allerede sørget for nettopp det.

Kirsti Bergstø, SV.

Kirsti Bergstø, SV. Foto:

– Hvis regjeringen mener alvor når de hevder de vil ha en sunn konkurranse,har de sjansen nå. Det sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Hvis regjeringen mener at hardt arbeidende folk må sikres en god pensjon kan de gripe sjansen, presiserer hun.

Bergstø er en av fire SV-representanter som foreslår en lovendring som gjør det mulig å etablere likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform. Formålet er at personer skal unngå å miste pensjonsrettigheter og AFP ved privatisering av offentlig virksomhet.

Tryggere hverdag

– En lovendring som sikrer ansattes pensjon ved konkurranseutsetting, vil gjøre hverdagen tryggere for de som i dag frykter for konsekvensene dersom jobben deres konkurranseutsettes. Den vil også gjøre det enklere å rekruttere, særlig til helse- og omsorgssektoren hvor det er et stort behov for personale i årene som kommer. Å forhindre pensjonsdumping i denne sektoren vil være avgjørende for om man lykkes med det, sier hun til ANB.

Fakta om AFP

* AFP-ordningen i privat sektor har et absolutt krav om at man må ha arbeidet i en virksomhet med privat AFP i minst sju av de siste ni årene før man fyller 62 år for å kunne gå av da.

* For å unngå at ansatte mister pensjonsrettigheter ved privatisering, må det offentlige i dag gå aktivt inn for å sørge for at de ansatte kompenseres.

Forslaget får full støtte av for anledningen uvanlig samstemte fagforeningstopper. Mette Nord i Fagforbundet, Tone Rønoldtangen i LO Stat, Unio-leder Anders Folkestad, Akademikernes Knut Aarbakke og YS-leder Jorunn Berland har levert et felles høringssvar som støtter forslaget.

Så har forslaget et alvorlig bakteppe. Ansatte kan gå på tap i millionklassen når arbeidsplassen deres konkurranseutsettes. For å unngå det i dag, må det offentlige kompensere tapet. Det har nylig skjedd ved to tilfeller.

– Det er bra når det ryddes lokalt, men man kan ikke ha et regelverk som legger opp til at medietrykk og politikeres ryddevilje skal avgjøre hva slags pensjon folk ender opp med, hevder Bergstø, som mener det er uakseptabelt at ansatte som har stått lenge i yrkeslivet i sine siste arbeidsår skal oppleve at de mister mye av pensjonen som skulle gi en trygg og god alderdom.

Som sykepleierne

SV mener deler av AFP-floken kan løses ved å se på om det er mulig å lage et regelverk tilsvarende det som sykepleierne eller ansatte ved apotekene har.

I dag regulerer nemlig lov om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrifter, hvilke arbeidsvilkår oppdragsgiver skal sette krav til i forbindelse med utlysing av offentlige kontrakter. SV mener regjeringen bør vurdere om en mulig løsning kan være å ta krav om pensjonsordningens kvalitet og innhold inn i dette lovverket. (ANB)

Artikkeltags