Må ansette ergoterapeuter

Fra 2020 blir kommunene pålagt å ha ergoterapi som en del av helsetilbudet.

Fra 2020 blir kommunene pålagt å ha ergoterapi som en del av helsetilbudet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra 2020 blir kommunene pålagt å ha ergoterapi som en del av sitt helsetilbud.

DEL

– Mestring av hverdagen er en viktig del av helse- og velferdstjenestene. Her står tilrettelegging og forebygging sentralt. Ergoterapeutene har en viktig kompetanse og skal ha en sentral plass i dette arbeidet, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Kari Kjønaas Kjos (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

De helsepolitiske talspersonene for samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre er nå enige om dette i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om framtidens primærhelsetjeneste.

Her er etablering av såkalte primærhelseteam et sentralt tema.

Lovfestet plikt

Kommunene skal ha en lovfestet plikt til å ha visse helseprofesjoner.

Ergoterapeut var ikke nevnt blant disse i forslaget fra regjeringen.

– Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Tilrettelegging og støtte fra fagkompetanse og pårørende kan sammen gjøre dette på en god måte, særlig når en starter tidlig med å tilrettelegge bolig og aktiviteter, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Hun peker også på ergoterapeutenes fagkompetanse som sentral både for god eldreomsorg og bedre rehabilitering i kommunene.

Har ledet an

Olaug Bollestad (KrF) mener de siste årene har gitt flere eksempler på at intensiv rehabilitering i hjemmet kan gi gevinster både for den enkelte og for budsjettet i den enkelte kommune.

Kari Kjønaas Kjos (f.v.), Tone Wilhelmsen Trøen, Ketil Kjenseth og Olaug Bollestad er enige om å pålegge kommunene å ansette ergoterapeuter.

Kari Kjønaas Kjos (f.v.), Tone Wilhelmsen Trøen, Ketil Kjenseth og Olaug Bollestad er enige om å pålegge kommunene å ansette ergoterapeuter. Foto:

– Ergoterapeutene har ledet an i arbeidet med hverdagsrehabilitering. Derfor er det naturlig at også de får en sentral rolle i framtidas primæromsorg, mener hun.

Helsepolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth poengterer at ny teknologi vil gi stadig nye muligheter både for mestring og aktivitet.

100 kommuner

– Velferdsteknologi og universell utforming er en dominerende del av Ergoterapiutdanningen, påpeker han.

Mer enn 100 kommuner mangler en ergoterapeut i sin stab. Et regjeringsoppnevnt utvalg (Hagen-utvalget) foreslo i 2011 å tredoble antallet ergoterapeuter i kommunene for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering og velferdsteknologi. (ANB)

Artikkeltags