Satser på industrien

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsperson, Marianne Marthinsen, har en plan for å møte den økende arbeidsledigheten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsperson, Marianne Marthinsen, har en plan for å møte den økende arbeidsledigheten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ap og Venstre har forbløffende lik industrisatsing, mener industritopp.

DEL

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, mener de to partiene har lite å krangle om når det gjelder industripolitikk.

Torsdag la både Arbeiderpartiet og Venstre fram sin satsing for industrien og tiltak mot økt ledighet. Med mange fellestrekk, ifølge Knut E. Sunde.

– Det avspeiler at det er stor enighet om hvordan det grønne skiftet skal omstille industrien, sier Sunde til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han peker på forskning og utvikling som de desidert viktigste grepene i denne politikken.

Skillelinjene mener han går på forholdet til gründervirksomhet og skattespørsmål. Mens Ap er spesielt opptatt av ungdomsledighet og tiltak rettet mot de som blir ledige, har Venstre fokus på etablering av egne bedrifter.

Et av de nye forslagene til Arbeiderpartiet, er et yrkesfaglærerløft. Partiet vil sette av 20 millioner kroner til en stipendordning som gjør det enklere og mer attraktivt å omskolere seg fra oljearbeider til yrkesfaglærer.

Det synes Sunde er positivt, men han frykter at partiet med dette forslaget må slåss mot utdanningssektoren, som ifølge ham selv er overfokusert på den pedagogiske utdannelsen.

– Men det finnes mye pedagogikk i det ordinære arbeidslivet. Mange med fagbrev og erfaring fra offshoreutdannelse kan med litt etterutdanning fint gå inn i læreryrket, poengterer Sunde.

Arbeiderpartiet gjentar forslaget om et mer fleksibelt dagpenger-regelverk, vil bruke over en halv milliard kroner på en ungdomsledighetspakke og vil bevilge 10 milliarder kroner til klima- og kollektivtiltak i storbyene over 10 år. Det gir rom for å starte arbeidet med nødvendige kollektivtiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Ap vil jobbe for å overføre kompetanse fra oljesektoren til fornybar energi, havbruk, tjenestesektor, romfart og helse.

– Mange av forslagene til Arbeiderpartiet går i riktig retning. Det er for eksempel veldig positivt at man nettopp går for økt fokus på klima, miljø og teknologi, mener Knut E. Sunde. (ANB)

Artikkeltags