Tar fisken på land

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet foreslår fri etablering av oppdrettsanlegg på land og i lukkede anlegg til sjøs. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet foreslår fri etablering av oppdrettsanlegg på land og i lukkede anlegg til sjøs. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Artikkelen er over 3 år gammel

Det vil gi store miljøgevinster og løse problemene i oppdrettsnæringen.

DEL

Det sier nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet. Ved å foreslå landbasert oppdrett og etablering av lukkede anlegg til sjøs på vegne av arbeidsgruppen han leder, inviterer han landsmøtet i mars til å endre den fiskeripolitiske plattformen i partiprogrammet.

– Oppdretten i sjøanleggene har miljø- og dyreetiske utfordringer knyttet til lakselus, rømning og nye sykdommer som kan smitte over på villfisk. Dette er legitimitetsutfordringer som må løses. Ved å foreslå det vi gjør nå, vil vi ha teknologi og produksjonsmetoder som eliminerer disse forholdene, sier Ola Borten Moe til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Konsesjonsfritt

Han vektlegger at fiskeoppdrett er en fantastisk næring for Norge, men sier samtidig at det er behov for vekst og ytterligere verdiskapning, ved siden av økt produksjon og sysselsetting. Oppdrett er på kort tid blir en stor eksportnæring.

Så lenge mulighetene for rømning, spredning av lakselus og sykdom forsvinner med de nye teknologiene, mener Borten Moe det bør bli konsesjonsfritt og gratis å etablere seg med lukkede anlegg til sjøs og oppdrettsanlegg på land.

Disse nyetableringene skal ikke være omfattet av produksjonsregulering.

– Utgangspunktet vårt er at konsesjonssystemet ikke bør begrunnes i et statlig ønske om å regulere produksjonen. Dette er et globalt marked, sier Borten Moe.

Hele landet

Tillatelsene skal være vederlagsfrie så lenge det er ryddet opp i dyreetikk og miljø. Det forutsetter at teknologien er i tråd med kravene.

– Ved å slippe til flere, legges det til rette for arbeidsplasser og skaperkraft, understreker nestlederen.

Sentraliseringen og kapitalisering i oppdrettsnæringen samler verdiene på færre hender. I praksis er det noen få aktører som får nettoen knyttet til en av Norges største næringer.

– Disse forslagene stimulerer til innovasjon og nyskapning - i tillegg til å løse problemene i næringen. Oppdretterne vil mange steder være mer lokalt forankret og i mindre anlegg. Det gir eierskap og jobbmuligheter over hele landet. Det er vi positive til, sier Borten Moe.

Inngangsport

Så lenge nyetableringene kommer med teknologi og produksjonsmetoder som løser utfordringene, skal det også fungere som en inngangsport til næringen.

– Tillatelsen i dag koster millioner, men i disse tilfellene bør det være etableringsfrihet som i alle andre næringer i Norge, understreker Senterpartiets nestleder. (ANB)

Artikkeltags