1.200 årsverk kan bli flyttet

Kommunalminister Jan Tore Sanner la fram regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Kommunalminister Jan Tore Sanner la fram regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kraftige reaksjoner mot regjeringens planer om å flytte mange hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

DEL

Inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo som følge av enigheten mellom regjeringspartiene og Venstre.

– Utflytting av arbeidsplasser gir spennende karrieremuligheter og kan føre til at flere flytter hjem igjen etter studiene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) da de tre partiene, som sammen har flertall på Stortinget, presenterte sine planer på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

I alt 1.200 arbeidsplasser og rundt 600 studieplasser er aktuelle for utflytting, ifølge de tre partiene.

– Men det blir neppe aktuelt å flytte ut alle disse, sa Sanner, som hevder erfaringene fra tidligere utflyttingsprosesser har vært gode.

630 fra før

De nye årsverkene og studieplassene kommer i tillegg til de 630 partiene allerede har vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

Språkrådet, Fredskorpset og Likestillings- og diskrimineringsnemnda er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo. Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

– Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner sier han er opptatt av god dialog med de ansatte og de ansattes organisasjoner, men framholder at det er et sterkt arbeidsmarked i Oslo.

– Det er 50.000 stillinger i staten i Oslo. Mange opplever omstilling i dag. Det kan ikke være slik at statens ansatte i Oslo skal være skjermet mot enhver endring, sa Sanner.

Han kunne torsdag ikke gi et anslag over hvor mange som kan tenkes å bli med på flyttelasset og hvor mange nye som eventuelt må ansettes lokalt.

– Hån mot arbeidslivet

Fagforeningen Parat reagerer kraftig på de varslede planene om å flytte flere hundre arbeidsplasser ut av Oslo.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto:

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier planene ikke er diskutert med arbeidstakernes organisasjoner.

– Dette er ikke samarbeid. Politikere som sitter i posisjon, må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for de ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.

Han antyder at politikerne er mest opptatt av å få uttelling på meningsmålingene, men sier planene, som ble lagt fram av kommunalminister Jan Tore Sanner, setter systemet for medbestemmelse for de ansatte til side.

Skjæggerud understreker at Parat støtter nyetablering av arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

– Tilliten rives ned

– Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, som mener utflyttingen river ned tilliten til staten som arbeidsgiver.

YS Stat-leder Pål N. Arnesen.

YS Stat-leder Pål N. Arnesen. Foto:

Han sier familier vil bli revet bort fra jobb, skole, barnehage og venner, og anklager politikerne for å utnytte de ansatte som brikker i valgkampen.

Arnesen mener utflyttingen mangler faglig grunnlag og ikke vil bli noen suksess.

– Flytteplanene vil kreve store midler. Prosjektet vil ikke være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vi kommer til å oppleve kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester i lang tid, sier han. (ANB-NTB)

Fakta om statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo

  • 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting. Dette kommer i tillegg til de 630 som så langt i denne stortingsperioden er vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.
  • Fornybar AS (OED) – Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer.
  • Språkrådet (KUD) – 34 ansatte i Språkrådet.
  • Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
  • Landbruksforvaltningen (LMD): Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
  • Likestillings- og diskrimineringsnemnda (BLD) – vurdering av mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.
  • Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.
  • Fredskorpset (UD): Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo. (ANB-NTB)

Artikkeltags