Klart EØS-ja fra LO-Gerd

LO-leder Gerd Kristiansen, her under Arbeiderpartiets landsmøte nylig, samler mandag troppene til den 34. ordinære LO-kongressen.

LO-leder Gerd Kristiansen, her under Arbeiderpartiets landsmøte nylig, samler mandag troppene til den 34. ordinære LO-kongressen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– EØS-avtalen skal forbli en del av LOs Europa-politikk.

DEL

LO-leder Gerd Kristiansen har en klar melding til EØS-opprørerne i LO: Ledelsens utgangspunkt er at EØS-avtalen skal forbli en del av LOs Europa-politikk.

Kristiansen viser til innstillingen til handlingsprogram som foreligger før LO-kongressen åpner mandag.

– Der er sekretariatet tydelig på at EØS-avtalen fortsatt skal være en del av LOs Europa-politikk. Det er utgangspunktet vårt, sier hun på spørsmål fra NTB.

– Men vi skal ha redaksjonskomiteer som skal jobbe under hele kongressen. Fellesskapet vårt er mye sterkere dersom vi kommer ut med enstemmige vedtak enn hvis vi kommer ut som en splittet forsamling, sier Kristiansen.

Flere LO-forbund vil si opp eller reforhandle EØS-avtalen. Saken blir en av de heteste potetene på kongressen, som er LOs høyeste myndighetsorgan og holdes hvert fjerde år.

– Tjent oss godt

Ifølge Nei til EU har fire LO-forbund vedtak på å si opp EØS-avtalen, mens ytterligere tre ønsker å reforhandle den.

Kristiansen, som takkes av som leder under kongressen, advarer mot et radikalt EØS-vedtak.

– For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen. Når man legger sammen fordeler og ulemper, har avtalen over de årene vi har hatt den, tjent oss godt, selv om den har med seg en del elementer vi gjerne skulle vært foruten, sier hun.

I LO-sekretariatets innstilling heter det at ILO-regler og norske avtaler og lovgiving «må gis forrang» foran EUs regler, og at en slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.

– Må sies opp

Økt oppmerksomhet rundt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, flere dommer som har gått i EØS-kritikernes favør og brexit har aktualisert EØS-debatten.

For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen.

Gerd Kristiansen, avtroppende LO-leder

EL og IT Forbundet mener EØS-avtalen må erstattes av en handelsavtale. Forbundet mener avtalen har fått en langt større innvirkning på norsk arbeids- og samfunnsliv enn forutsatt og viser til at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning.

Forbundets leder Jan Olav Andersen tror LOs forhold til avtalen kan endre seg i år.

– EØS-avtalen har vokst i omfang og hindrer nødvendige og ønskede tiltak for å beholde et ryddig arbeidsliv og norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han til NTB.

– Håpløst prosjekt

Men EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) mener det er et håpløst prosjekt å skulle si opp eller reforhandle EØS-avtalen, og at en eventuell reforhandling bare vil gi Norge en dårligere avtale. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe sier til Klassekampen at det ikke er mulig å få en bedre avtale enn den Norge har i dag.

Jan Olav Andersen.

Jan Olav Andersen. Foto:

Bakke-Jensen avviser at avtalen og den frie flyten av arbeidskraft den fører med seg, gjør at Norge «importerer» sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet er grenseoverskridende. EØS-avtalen gjør at vi kan samarbeide mot dette, sier statsråden til NTB.

Ser tre konfliktsaker

På LO-kongressen skal ny ledelse velges og den politiske kursen stakes ut for de neste fire årene.

Også spørsmålet om vern eller konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skaper splid i LO-familien. Frontene er også steile, blant annet mellom Fagforbundet og Fellesforbundet, når det gjelder å åpne mer opp for seks timers arbeidsdag.

– Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å lande med vedtak som gagner medlemsmassen vår, avslutter Gerd Kristiansen. (ANB-NTB)

Fakta om LO-kongressen

 • LOs øverste organ, samles hvert fjerde år.
 • Skal bestemme LOs politikk og velge ledelse for de neste fire årene for LOs 915.000 medlemmer. LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon.
 • 315 delegater har stemmerett.
 • 26 fagforbund er tilsluttet LO. De største er Fagforbundet (354.730 medlemmer), Fellesforbundet (141.677), Handel og Kontor i Norge (70.750), Industri Energi (58.743) og Norsk Tjenestemannslag (50.681). Tall fra 2015.
 • Kongressen åpner mandag 8. mai. Over 1.800 forslag er kommet inn fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd. LOs sekretariat har i sin innstilling tatt med 100 forslag.
 • I tillegg foreligger et forslag til fagpolitisk uttalelse.
 • Det ventes på kongressen debatt rundt sammensetningen av LO-ledelsen, Lofoten-olje, pensjon og AFP, EØS-avtalen og sekstimersdagen(Kilder: NTB, LO, frifagbevegelse.no)

Fakta om LO-sekretariatets EØS-innstilling

 • LO vil:
 • Kreve at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.
 • Gå inn for at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.
 • Delta aktivt i EFTAs konsultative komité for å fremme arbeidstakerrettigheter og den sosiale dimensjonen. (Kilde: Sekretariatets innstilling til LOs handlingsprogram)

Artikkeltags