Klart flertall vil beholde EØS

Halvparten av nordmenn vil beholde EØS-avtalen som den er i dag.

Halvparten av nordmenn vil beholde EØS-avtalen som den er i dag. Foto:

Kun én av seks nordmenn vil melde Norge ut av EØS og erstatte avtalen med en handelsavtale med EU.

DEL

Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 50 prosent svarer «nei» på spørsmålet om utmelding av EØS, mens 33 prosent svarer «vet ikke».

– Dette er et uttrykk for at nordmenn har et trygt og avklart forhold til EU, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til ANB.

Lavest andel

Av de store partiene leder han partiet med lavest andel som ønsker å skrote EØS-avtalen, viser bakgrunnstallene til undersøkelsen. Kun 10 prosent av Aps velgere svarer «ja» på undersøkelsen.

– Norsk politikk har slått ring rundt avtalen siden midten av 90-tallet, og Ap har vært en garantist for en god EØS-avtale. Det merker folk, sier Støre.

Arbeidsinnvandring

På den motsatte siden av skalaen finner vi velgere fra Senterpartiet og Frp. Særlig sistnevntes velgere skiller seg ut. 38 prosent av Frps velgere svarer «ja» på spørsmålet. Kun 29 prosent svarer «nei».

Parlamentarisk leder i Frp og stortingsrepresentant i forsvars- og utenrikskomiteen, Hans Andreas, Limi sier det nok handler om at mange syntes EØS-spørsmålet er vanskelig.

– EØS handler i utgangspunktet om handel av varer og tjenester, men vi ser at fordi så mange nye land er blitt med i EU, har vi fått en del utfordringer med arbeidsinnvandring. Og ikke minst eksport av velferdsordninger som følger som en del av arbeidsinnvandringen, sier Limi.

Frp vil reforhandle

Internt i Frp har det vært en omfattende debatt om EØS i forkant av vårens landsmøte.

– Vi er for avtalen, men ønsker å reforhandle deler av den. Det er knyttet til arbeidsinnvandring og trygdeeksport. Vi hadde en debatt om dette under landsmøtet, men utgangspunktet vårt er at Frp er for frihandel og minst mulig tollbarrierer. Sånn sett er EØS veldig bra, sier Limi.

EØS-motstand

Selv om et stort flertall ønsker å beholde avtalen, ser også Støre at det finnes en viss EØS-motstand i Norge.

– Det er en skepsis i alle land som er knyttet til europeisk samarbeid som kommer til uttrykk på litt ulike måter. Det finnes også i Norge, sier Støre, og legger til:

– En avtale som sikrer vårt forhold til EUs indre marked, er vanskelig å elske. Det er ikke store visjoner knyttet til det. Det er en avtale som har sine begrensninger, og Norges innflytelse er liten. Men politikk handler om å finne løsninger ut fra hva som er mulig.

Saken fortsetter under bildet.

– Ap har vært en garantist for en god EØS-avtale, sier partileder Jonas Gahr Støre.

– Ap har vært en garantist for en god EØS-avtale, sier partileder Jonas Gahr Støre. Foto:

SV, Sp og Rødt

EØS-motstanderne Sp (30) og Rødt (26) har også mange velgere som ønsker å si opp avtalen. SV, som også ønsker å melde Norge ut av EØS-samarbeidet, har på sin side få som ønsker utmelding. Kun 14 prosent av velgerne svarer ja på spørsmålet.

MDG har også en svært EØS-kritisk velgermasse. 27 prosent som oppgir å stemme MDG, vil også si opp EØS-avtalen. (ANB)

Om målingen

Opinion har på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) stilt følgende spørsmål til 1000 personer over 15 år:

  • Synes du Norge bør si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale med EU?
  • 17 prosent svarer «ja», 50 prosent svarer «nei» og 33 prosent svarer «vet ikke».
  • Undersøkelsen er gjennomført i perioden 28. november – 4. desember.
  • Feilmarginen er på 3,1 prosent.

Artikkeltags