Lavlønte får 4.000 kr i tillegg

NHO-direktør Kristin Skogen Lund (t.v.) og LO-leder Gerd Kristiansen er glade for enigheten i årets lønnsoppgjør.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund (t.v.) og LO-leder Gerd Kristiansen er glade for enigheten i årets lønnsoppgjør. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi har gjennomført et ansvarlig oppgjør, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

DEL

[FriFagbevegelse]  Lønnsøkningen under årets tariffoppgjør blir på 50 øre i timen for alle. Lavlønnstillegget er på en krone og femti øre timen, og gjelder for de som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Deres lønnstillegg blir dermed på to kroner timen – i underkant av 4.000 kroner på årsbasis.

Ansvarlig oppgjør

– Vi har gjennomført et ansvarlig oppgjør. Profilen er vi veldig fornøyd med. At de lavest lønte får to kroner mer i timen. Det er også en gruppe hvor kvinneandelen er stor. Men så har vi fått et lavt generelt tillegg. Men det er fordi vi har tatt hensyn til den økonomiske situasjonen, sier LO-leder Gerd Kristiansen til LO-Aktuelt.

Nestleder Tor-Arne Solbakken mener lavlønnsprofilen var nøkkelen for at det ble enighet i oppgjøret.

– Det er viktig for oss å sikre de lavest lønte. Det sa representantskapet at vi skulle. Det er også vår oppgave. Ingen andre tar den kampen. I tillegg får vi en veldig bra likelønnsprofil, mener Solbakken.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var glad for enigheten.

– Jeg mener det er veldig ansvarlig oppgjør, sier Skogen Lund.

– Vi har strukket oss langt. Men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, legger hun til.

Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg, mener Skogen Lund.

– Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene for første gang skal gjennomføre lokale forhandlinger, poengterer hun.

I fjor var det en langvarig streik innen reiseliv som førte til at de nettopp fikk rett til lokale oppgjør.

2,4 prosent

Rammen for årets lønnsoppgjør blir dermed på 2,4 prosent. Beløpet som ble framforhandlet tirsdag kveld, utgjør imidlertid bare 0,3 prosent av lønnsveksten. 1,1 prosent er overheng fra i fjor, mens 1 prosent er såkalt glidning.

6. mars startet forhandlingene med kravoverlevering fra LO sin side, med forhandlingsleder Gerd Kristiansen i spissen.

Utgangspunktet for LO ved årets forhandlinger var å unngå et nytt år med reallønnsnedgang. Videre var kravet et generelt tillegg til alle og at lavlønte skulle prioriteres, likeså en utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner.

Også YS og NHO er enige i årets mellomoppgjør. Rammen er den samme – 2,4 prosent. (ANB)

Artikkeltags