– LO vil råtne på rot

Vidar Schei frykter for framtiden til de lokale LO-kontorene.

Vidar Schei frykter for framtiden til de lokale LO-kontorene. (Foto: )

De lokale LO-kontorene frykter de vil bli lagt ned når LO legger opp til en regionsreform.

DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

– Dette er første skritt mot å legge ned lokalkontorene i LO, frykter Vidar Schei, leder av LO i Fredrikstad overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Etter en opphetet debatt om organisering av LO under kongressen i 2013 ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere hvordan LO kunne organisere seg best mulig. Nå har ANB fått tak i innstillingen fra utvalget, som skal debatteres på LO-kongressen i mai. Utvalget foreslår en stor omlegging av hvordan de lokale LO-kontorene organiseres.

I en nipunkts liste ønsker utvalget blant annet at lokalorganisasjonene videreføres, men at det opprettes regionale LO-råd rundt omkring i landet. De lokale LO-kontorene frykter nå at de vil miste flertallet i det som i dag er fylkeskonferanser, til fordel for de ulike fagforeningene. 

Vil heller styrke

Blant flere av de største og mektigste lokalkontorene til LO i dag er det sterk motstand mot forslaget, som de mener vil flytte makt fra lokale kontorer til sentrale råd.

– Vi har en viktig rolle gjennom å koordinere aktiviteter, støtte folk i arbeidskonflikter, og vi har en vik-tig rolle i det lokalpolitiske arbeidet før valg. Vi vil heller foreslå for kongressen at vi må styrke de lokale organisasjonene snarere enn å bygge dem ned, sier leder for LO Trondheim, John Peder Denstad.

I forbindelse med utredningen har flere fylker allerede forsøkt den nye ordningen, som innebærer mer makt til forbundene og mindre til de lokale LO-kontorene. Et av fylkene som har forsøkt dette er Vestfold. Leder i LO Larvik og Lardal, Raymond Marthinsen, er ikke særlig imponert.

Roy Pedersen, leder i LO Oslo.

Roy Pedersen, leder i LO Oslo. (Foto: )

– Vi tenker at LO lokalt må ha mer innflytelse i fagbevegelsen hvis vi skal klare å være sterke nok til å løse de ulike småtvistene som ligger lokalt. Den nye ordningen betyr at fagforeningene har større makt på fylkeskonferansen. Tidligere hadde vi fem representanter, nå har vi to og er i mindretall. Vi burde vært i flertall, sier han.

Ikke begeistret

Heller ikke Roy Pedersen i LO Oslo er begeistret. 

– Dette er en måte å styre på som LO lokalt ikke er veldig begeistret for. Vi tar gjerne inn forbundene i styringsstrukturen enten den er regional eller fylkesvis, men det må fremdeles være de lokale LO-kontorene som har flertall, sier han.

Vidar Schei i Fredrikstad frykter at regionaliseringen av LO til syvende og sist vil bli en sentralisering.

– Konsekvensen slik jeg ser det er at LO kan risikere å råtne på rot. Når det ikke er medlemmene våre ute som bestemmer, men et regionalt og et sentralt ledd, da vil det lokale leddet sakte, men sikkert dø ut.

<div id='outstreamvideo'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('outstreamvideo'); }); </script> </div>

Vil strupe lokal-LO

I tillegg til forslagene til nye regioner i LO, må kongressen også ta stilling til et forslag fra Fellesforbundet som går enda lenger: Fjerne møte- og forslagsretten til de lokale LO-kontorene på kongressen.

Konsekvensen slik jeg ser det er at LO kan risikere å råtne på rot.

– Det avviser vi på det sterkeste, og vi jobber nå med å skaffe flertall mot det forslaget. Vi mener vi har mange gode argumenter, sier John Peder Denstad i Trondheim LO.

– Det er vi direkte imot. Det er helt i strid med hvordan vi oppfatter at organisasjonen må bygges for framtida. Vi må styrke grunnlaget i organisasjonen hvis vi skal overvinne problemstillingene vi jobber med, som sosial dumping, tariffhopping og en arbeidsgiverside vi mener motarbeider fagbevegelsen i enkeltbedrifter og enkeltbransjer. Det kan bare løses ved å samle kreftene både lokalt og sentralt, sier Marthinsen i Larvik og Lardal . (ANB)

Fakta om arbeidsgruppens anbefalinger:

De ni punktene:

  • Lokalorganisasjonene videreføres.
  • I kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, kan det opprettes LOs kontaktutvalg.
  • Foreligger det ikke årsregnskap fra lokalorganisasjonene, kan fagforeningene/avdelingene tilbakeholde kontingent.
  • For å styrke den faglige koordineringen, opprettes et regionalt LO-råd i hver region (regionråd).
  • Styrke regionalt samarbeid også på tvers av og mellom flere regioner. Organisatorisk arbeid skal ha topp prioritet for alle distriktskontorer.
  • Det gjennomføres en konferanse for tverrfaglige opplæringsformål i regionene.
  • Den nye ordningen for gjennomføring av fylkeskonferansene gjøres obligatorisk i 2018.
  • Styret for fylkeskonferansen avvikles. Tilrettelegging av fylkeskonferansene legges til regionrådene.
  • Arbeidet med organisasjonsgjennomgang videreføres i neste kongressperiode og sekretariatet gir mandat og oppnevner arbeidsgruppe for arbeidet. (ANB)

Artikkeltags