– Regjeringen mangler politisk vilje

Regjeringen får kritikk for slapp innsats mot sosial dumping.

Regjeringen får kritikk for slapp innsats mot sosial dumping. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Martin Kolberg (Ap) refser Erna og co for slapp innsats mot sosial dumping.

DEL

Kontrollkomiteen på Stortinget kommer med klar marsjordre til Anniken Hauglie.

– Regjeringen har ikke tatt kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på tilstrekkelig alvor. Derfor sier vi at det må regjeringen nå gjøre, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I sommer leverte riksrevisor Per-Kristian Foss en rapport som var svært kritisk til regjeringens arbeid for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Nå har rapporten vært til behandling i kontrollkomiteen, som enstemmig slutter seg til kritikken.

– Bakgrunnen for det er at en samlet komité ser på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som et meget alvorlig samfunnsanliggende. Det skaper grunnlag for at arbeidstakere i Norge får uriktig betalt og blir uriktig behandlet. Det skaper usikkerhet i arbeidslivet, og det skaper grunnlag for kriminalitet, sier Kolberg.

Arbeidstilsynet

Komiteen mener at offentlige myndigheter i større grad må sørge for at innkjøpsreglene er vanntette mot sosial dumping, at samhandlingen mellom etater må bli bedre, og at kampen mot sosial dumping må høyere på dagsordenen til politi og myndigheter.

Martin Kolberg refser regjeringen.

Martin Kolberg refser regjeringen. Foto:

– Men også i Arbeidstilsynet er det etter min mening en mentalitet som er for slapp når det gjelder å ta det på alvor og bruke lovhjemlene de har til å straffe de som står for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er absolutt slik at det ville vært bra om man i Arbeidstilsynet hadde etablert en annen mentalitet knyttet til dette, sier Kolberg.

Kollektiv søksmålsrett

Komitélederen understreker at de ikke mener hovedproblemet er manglende lovverk, men manglende oppmerksomhet.

– Delvis kan det henge sammen med manglende kunnskap, men også politisk vilje og forståelse, sier han.

Man kan jo begynne med å gi fagbevegelsen tilbake kollektiv søksmålsrett, som denne regjeringen fjernet.

Martin Kolberg, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Han mener selv at regjeringen også bør gi en del av oppgaven med å bekjempe sosial dumping til fagbevegelsen.

– Man kan jo begynne med å gi fagbevegelsen tilbake kollektiv søksmålsrett, som denne regjeringen fjernet. Det var et aktivt virkemiddel for å kunne hindre sosial dumping på arbeidsplassene. At de fjernet det viser jo at det er litt frynsete vilje på noen punkter til å ta denne kampen, sier han.

– Forsterker ytterligere

– Regjeringen prioriterer kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt, svarer Arbeidsdepartementet.

– Gjennom 2015 og 2016 er det gjort mye fra regjeringens side for å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Et styrket samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et viktig tiltak som regjeringen har satt i gang og fulgt opp. Dette ser ut til å gi gode resultater, uttaler statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet Thor Kleppen Sættem til ANB.

Han uttaler videre at rapportene fra Riksrevisjonen vil anspore myndighetene til å forsterke innsatsen ytterligere.

– Regjeringen arbeider nå med å revidere og oppdatere strategien mot arbeidslivskriminalitet. Dette arbeidet skjer i nær dialog med partene i arbeidslivet, sier han, og viser til at innstillingene fra kontrollkomiteen snart skal opp i Stortinget.

Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere saken. (ANB)

Artikkeltags