Slik skal han redde bygda

At unge ikke flytter tilbake etter endte studier skaper over tid en stor utfordring for distriktskommuner, sier Jan Tore Sanner som på fredag legger frem en ny melding for bygd og by.

At unge ikke flytter tilbake etter endte studier skaper over tid en stor utfordring for distriktskommuner, sier Jan Tore Sanner som på fredag legger frem en ny melding for bygd og by. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsplasser og færre reguleringer skal få ungdom som flytter fra bygda til å reise hjem igjen.

DEL

Det kommer fram av regjeringens distriktsmelding, som legges fram av kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fredag.

– En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skjev demografi. Ungdom som har reist ut for å studere flytter ikke tilbake. Det skaper over tid en stor utfordring for distriktskommuner, sier Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Utflytting av arbeid

I distrikts- og bymeldingen kommer regjeringen med sine signaler om hvordan by og land skal utvikle seg i årene som kommer. Sanner understreker at det viktigste poenget i meldingen er satsingen på arbeidsplasser i hele landet. Meldingen legges fram rett etter at regjeringen varslet en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. 

– Det kommer en egen havmelding, en egen reiselivsmelding og en egen industrimelding. Det er der de konkrete forslagene på forbedringer for næringene blir synliggjort. Dette er først og fremst en melding som tar tak i de lange utviklingstrekkene, og peker ut en retning for by og distriktspolitikken, sier Sanner.

Han trekker fram regjeringens «ja» til flere gruveprosjekter som eksempel på satsing på distriktene.

– Vi gjennomfører også forenklinger av utmarksforvaltningen, som betyr mye for arbeidsplasser i distriktene. Der har Liv Signe Navarsete vært tydelig på at de ble stoppet av SV i forslaget som nå den borgerlige regjeringen gjennomfører, sier kommunalministeren.

Forenkling i byene

I tillegg til en satsing på arbeidsplasser i distriktene opplever også storbyene en rekke utfordringer, blant annet knyttet til enorm tilflytting. Forenklingen av lover og forskrifter for å få fart på boligbyggingen vil regjeringen fortsette med.

En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Jan Tore Sanner, kommunalminister

– Vi varsler i meldingen at vi vil fortsette forenklingsarbeidet. Det kanskje viktigste tiltaket er at vi vil gjøre det enklere å fornye og transformere i bysentra. I sentrum av byene har du mange gamle gårder, og det er dyrt og i mange tilfeller nesten umulig å oppfylle kravene i dagens tekniske forskrifter, sier Sanner. De legger også opp til at butikker i by- og bygdesentra som i dag står tomme, skal kunne brukes til noe annet.

– Det er en utfordring i en del mellomstore byer at butikklokaler blir stående tomme. Vi vil gjøre det enklere å ta dem i bruk også til andre formål, sier han.

Sanner er også opptatt av å knuse myten om at byene vokser på bekostning av bygda.

(ANB)

Artikkeltags