– Det regjeringen gjør er galt. Den må snu!

– Regjeringen kan ikke fortsette å kutte i hele justissektoren under påskudd av effektivisering og avbyråkratisering, mener Emilie Enger Mehl i Sp.

– Regjeringen kan ikke fortsette å kutte i hele justissektoren under påskudd av effektivisering og avbyråkratisering, mener Emilie Enger Mehl i Sp. Foto:

Sentraliseringen av fengsler og domstoler er et alvorlig angrep på distriktene, advarer Sp.

DEL

– Regjeringen kan ikke fortsette å kutte i hele justissektoren under påskudd av effektivisering og avbyråkratisering. Realiteten er at vi får uforsvarlig lange saksbehandlingstider og færre politifolk og fengselsbetjenter som kan gjøre jobben sin, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

På kollisjonskurs

Når regjeringen i Jeløy-plattformen vil «vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, med sikte på å frigjøre midler til raskere saksbehandling i domstolene og økt kapasitet og bedre tilbud i kriminalomsorgen», er de også på kollisjonskurs med Sp.

– Dette er bare et ledd i regjeringens store sentraliseringsprosjekt. Konsekvensene er dårligere tjenestetilbud, lengre vei til domstolene og færre arbeidsplasser i distriktene, hevder Mehl.

Den ene av Sps to representanter i justiskomiteen på Stortinget betrakter det som foregår i kriminalomsorgen og i domstolene som «viktige og samfunnsbyggende kompetansearbeidsplasser».

– Disse institusjonene må være spredt over hele Norge for at vi skal kunne ta dem i bruk og være i nærheten av der vi bor. Vi må derfor fortsette å føre en aktiv distriktspolitikk, forklarer hun.

Fri fra varetekt

I justissektoren er regjeringen ferdige med politireformen. Etter regjeringens arbeid med Jeløya-plattformen frykter Sp og Mehl at domstolene og kriminalomsorgen står for tur.

– Regjeringen har gjennomført den største politireformen i nyere tid samtidig som det er blitt kuttet i midlene til politiet. I Hedmark og Oppland må folk slippes fri fra varetekt fordi fengslene ligger for langt unna og politiet ikke er tilstrekkelig bemannet, påpeker Sp-politikeren.

Siden regjeringens overtakelse i 2013 er budsjettene til Kriminalomsorgen (KDI) kuttet med nærmere 150 millioner kroner, ifølge de fengselsansattes fagtidsskrift. Ketil Schreiner Evjen i region vest har sagt at det er kritisk for KDI og at nivået er så lavt at de «så vidt kan opprettholde sikkerheten».

– For de ansatte betyr disse kuttene at arbeidsmiljøet blir stressende og uforsvarlig. Innsatte får heller ikke et godt nok rehabiliteringstilbud. Regjeringen må innse at dette er galt og snu, sier Mehl.

Dette er bare et ledd i regjeringens store sentraliseringsprosjekt.

Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant (Sp)

«Hakk i plata»

Peter Christian Frølich i Høyre kaller Sps kritikk for et «fullstendig hakk i plata». Han forstår ikke hvor Sps motstand til en vurdering av organiseringen i domstolene og kriminalomsorgen kommer fra.

– Man må kunne sette ned et utvalg for å se om det er hensiktsmessig å gjøre noe med domstolene og kriminalomsorgen uten å begå en forbrytelse mot Sps oppfatning, sier Frølich til ANB.

I Jeløya-plattformen påpeker regjeringen at «justissektoren krever mye ressurser, og det er viktig at sektoren er strukturert slik at den er mest mulig effektiv og ubyråkratisk».

Frølich minner om at regjeringen verken har avgjort om det blir en ny organisering eller hvordan utfallet blir.

– Vi har aldri vært prinsipielle motstandere av å tenke tanker som kan gjøre ting bedre, men en sorenskriver jeg nylig pratet med påpekte at tiden er overmoden for en reform, sier Frølich. (ANB)

Artikkeltags