Nå skal mobberne tas

For hver fjerde elev i skolen er mobbing et problem. Nå kan fylkene få et eget mobbeombud.

For hver fjerde elev i skolen er mobbing et problem. Nå kan fylkene få et eget mobbeombud. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Skoleforbund omfavner forslag om mobbeombud for elever i alle fylker.

DEL

– Vi kan ikke forvente at lærerne løser et så stort samfunnsproblem alene. Mobbing gjør elever ulykkelig og er ødeleggende for livene deres, sier leder i Skolenes Landsforbund (SL), Anne Finborud, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Flere yrkesgrupper

Et flertall på Stortinget stiller seg nemlig bak et KrF-forslag om å innføre et mobbeombud i alle landets fylker. Både regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Arbeiderpartiet, er positive. For hver fjerde elev i skolen er mobbing et stort problem.

– Noe av løsningen for oss som arbeidstakerorganisasjon er å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Er det en helsesøster eller en sosionom i etasjen under klasserommet, blir mobbeproblemet tatt hånd om på en forsvarlig måte, sier Finborud.

SL-lederen håper at et mobbeombud kan fungere som en klar og tydelig adressat.

– Et slikt ombud er heller ikke part i saken i motsetning til barna, lærerne og foreldrene, sier Finborud, som er opptatt av de psykiske lidelsene for dem som rammes. Forskning viser at systematisk mobbing er den største risikofaktoren for psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager blant barn og unge.

– Definisjonen på slike lidelser er å ha et tankesett som hemmer både mestring, utvikling og det sosiale. En tragedie for dem det gjelder, sier hun.

Brobygger

Anne Finborud er leder i Skolenes Landsforbund.

Anne Finborud er leder i Skolenes Landsforbund. Foto:

KrF foreslår blant annet at mobbeombudene lokalt skal være ansvarlige for hele opplæringsløpet - fra barnehage til videregående opplæring.

– Instansen som kan være en heltidsressurs i kampen mot mobbing, er i dag en mangelvare, skriver forslagsstillerne.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) er positiv til å se hvordan et mobbeombud i fylkene fungerer. De fem mobbeombudene i dag begrenser seg til forsøk eller permanente ordninger i Buskerud, Østfold, Nordland, Hordaland og Oslo.

– Det er viktig å finne gode måter for å bedre skolemiljøet og forsterke innsatsen mot mobbing, sier han til ANB.

– Elever som mobbes møter på flere utfordringer når det gjelder hjelp, informasjon og støtte. Et mobbeombud kan også fungere som en brobygger for barn som ikke har like god støtte hjemmefra. Utgangspunktet blir ulikt når det varierer hvor ressurssterke foreldrene er, sier Gudmundsen.

Vi kan ikke forvente at lærerne løser et så stort samfunnsproblem alene.

Anne Finborud, leder i Skolenes Landsforbund (SL)

Må være fagfolk

Terje Skyvulstad er nestleder i Utdanningsforbundet.

Terje Skyvulstad er nestleder i Utdanningsforbundet. Foto:

Utdanningsforbundet stiller krav til mobbeombudenes kompetanse.

– Det er en forutsetning at mobbeombudene er fagfolk, kjenner skolemiljøet godt og får et mandat med nasjonale retningslinjer. Dette er et godt forslag fra KrF, sier nestleder Terje Skyvulstad til ANB.

Han er tilfreds med evalueringen av prøveordningen med mobbeombud i fem fylker. I konklusjonen fra Telemarksforskning i oktober i fjor vises det til konkrete forbedringer i skolearbeidet - både når det gjelder forebygging mot mobbing og økt kompetanse blant skoleledelse og lærere.

– Mobbing i skolen er noe vi har ønsket å redusere og helst skulle ha unngått helt i mange år. Derfor er vi også åpne for forslag og nye ideer. Alle voksne har et spesielt ansvar for å bekjempe mobbing i skolen, mener Skyvulstad. (ANB)

Artikkeltags