20 mill skal lokke innvandrerbarn hit

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil bevilge 20 millioner kroner for at kommunene skal banke på døra til minoritetsforeldre der barna ikke går i barnehage.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil bevilge 20 millioner kroner for at kommunene skal banke på døra til minoritetsforeldre der barna ikke går i barnehage. Foto:

Regjeringen blar opp 20 millioner i neste års statsbudsjett for å sikre at barn med minoritetsbakgrunn begynner i barnehagen.

DEL

– Vi har gjennom ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier lagt et godt grunnlag for at alle skal ha råd til barnehageplass. Nå må vi sikre at alle får vite om det gode barnehagetilbudet som finnes rundt om i hele landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Regjeringen varsler nå at de vil legge 20 millioner kroner på bordet i statsbudsjettet for neste år for å sørge for at flere barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage.

Pengene skal blant annet gå til oversetting av informasjonsmateriell eller andre tiltak der kommunene oppsøker familier med innvandrerbakgrunn, for eksempel ved å banke på dører for å infomere om barnehagetilbudet.

3 av 4 barn

Tall fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet viser at 3 av 4 barn med minoritetsbakgrunn gikk i barnehage i 2015. Samlet sett gikk 9 av 10 barn i Norge i barnehage, ifølge SSB.

3 av 4 er ikke nok, mener regjeringen.

– Mange innvandrerforeldre kan oppleve det som utrygt å sende barna i barnehagen. Vi skal ikke moralisere, men vil gi foreldre informasjon om at barna er i trygge hender og om hvor viktig barnehagen er for barnas utvikling, sier Røe Isaksen.

Norsk språk

Hovedgrunnen til at man ønsker flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene er at det blir ansett som en av de viktigste integreringsarenaene vi har.

– Et godt norskspråklig fundament er rett og slett avgjørende for barns videre skolegang, utdanning og yrkesliv. Et godt barnehagetilbud som er tilgjengelig for alle er derfor helt sentralt for god integrering, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

(ANB)

Artikkeltags