Boligtyverier blir ikke oppklart

Riksrevisor Jørgen Kosmo la fram en rapport om vinningstyveri tirsdag.

Riksrevisor Jørgen Kosmo la fram en rapport om vinningstyveri tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Politiet klarer ikke å oppklare mer enn rundt hvert tiende boligtyveri.

DEL

Det skyldes bevisst nedprioritering av vinningsforbrytelser at bare 13 prosent av alle boligtyveri blir oppklart, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen stiller seg sterkt kritisk til at politiet oppklarte stadig færre vinningsforbrytelser i perioden mellom 2006 og 2010. I denne perioden har oppklaringsprosenten sunket fra 17,2 prosent til 16,6 prosent for vinningsforbrytelser, blant annet sykkeltyverier og grove tyverier fra person, bil og bolig.

«Riksrevisjonen er av den oppfatningen at denne oppklaringsprosenten er for lav, og ikke i tråd med det Stortingets justiskomité har forutsatt. Det er særlig bekymringsfullt at oppklaringsprosenten for grove tyverier fra bolig, som må ses på som en alvorlig integritetskrenkelse, har ligget stabilt på 13 prosent i perioden 2006-2010», heter det i revisjonsrapporten.

Resultatene i revisjonsrapporten som ble offentliggjort tirsdag, er upåvirket av terrorangrepene, som siden 22. juli i fjor har bundet opp til dels store etterforskningsressurser i enkelte politidistrikter.

Justis- og politidepartementet poengterer i sitt svarbrev til Riksrevisjonen at om oppklaringen av boliginnbrudd er lav, så oppklarer politiet et betydelig antall helerisaker, hvor tyvegodset blir funnet. Departementet mener oppklaringsprosenten er kunstig lav, fordi mange oppklarte innbrudd blir kategorisert som heleri.

Det tviler Riksrevisjonen på, og framholder at enkelte politidistrikter prioriterer vinningsforbrytelser for lavt.

Publikums tillit til politiet når det gjelder etterforskning av vinningsforbrytelser er urovekkende svak, ifølge Riksrevisjonen. Og paradoksalt nok svekkes den ytterligere når folk først kontakter politiet, blir det påpekt.

Manglende tillit til at politiet klarer å oppklare saken fører til at flere avstår fra å anmelde, mener Riksrevisjonen.

«Tilliten er relativt sett lavere blant dem som har benyttet seg av politiets tjenester enn blant dem som ikke har benyttet seg av politiets tjenester. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelser viser også at politiets arbeid med vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd, er et av de forholdene som oppnår svakest resultater når det gjelder politiets omdømme», heter det i rapporten. (ANB-NTB)

Artikkeltags