Bygde uten å søke

Garasjen ble oppført uten at det ble sendt inn byggesøknad. Søknad om ettergodkjenning vil bli behandlet av politikerne på et senere tidspunkt.

Garasjen ble oppført uten at det ble sendt inn byggesøknad. Søknad om ettergodkjenning vil bli behandlet av politikerne på et senere tidspunkt. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Den 100 kvadratmeter store garasjen i betong er oppført uten byggetillatelse. Det liker politikerne dårlig.

DEL

[Tvedestrandsposten] Sist mandag var politikerne på befaring for å se på en garasje som John Gunnar Haugenes har fått oppført i Bakkevei i Tvedestrand.

Det viser seg at det aldri har vært søkt om byggetillatelse. I tillegg kom det frem at bygget er plassert sju meter nærmere naboens eiendom enn det som tidligere har vært skissert, skriver Tvedestrandspostens nettutgave.

Det har har nå oppstått en betent situasjon mellom de to naboene. I saksfremlegget til politikerne kommer det frem at da Haugenens i fjor fikk tillatelse av kommunen til å oppføre en enebolig med kjellerleilighet, ble det i søknaden fra ansvarlig søker, arkitekt Atle Goutbeek, opplyst at det skulle legges ved en tinglyst avtale om veirett.

Naboen har reagert kraftig på dette, ettersom en slik avtale ikke foreligger.

Også kommunen har reagert. Enhetsleder Svein Olav Dale opplyser at da kommunen ga Haugenes tillatelse til å bygge bolig, slapp han å utarbeide reguleringsplan som det er krav om. Ifølge enhetslederen ble det fra kommunens side flere ganger presisert at den forenklede saksbehandlingen var betinget av at all planlegging og utbygging måtte skje i nær forståelse med naboer slik at det ikke oppsto konflikter eller uoverensstemmelser.

– Vi føler oss derfor noe ført bak lyset når det nå viser seg at det likevel er blitt en konflikt, og det er iverksatt tiltak på naboens grunn uten avtale, skrev Dale i et brev til Haugenes` advokat i mai i år.

Enhetslederen opplyste videre i dette brevet at utfallet av byggesøknaden sannsynligvis ville blitt et annet om kommunen hadde vært kjent med at det manglet veirett.

Line Mørch i Tvedestrand Venstre brukte usedvanlig sterke ord da saken ble behandlet mandag.

– Jeg liker ikke å bli lurt, og kommunen har blitt lurt her. Tiltakshaver har bevisst planta usannheter. Her har det vært lagt frem påstander om en veiavtale som ikke eksisterer, og det er ikke den eneste usannheten, sa Mørch irritert.

– Her må vi tilbake til start. Garasjen må søkes om og behandles som om den ikke sto der. Og bør den ikke stå der, så skal den vekk, la hun til.

Byggearbeidene på boligtomta er nå stoppet. Når det gjelder garasjen, vil søknad om ettergodkjenning bli behandlet av politikerne på et senere tidspunkt.

(ANB)

Artikkeltags