Måk taket – unngå skader

Dersom du venter for lenge med å måke taket, kan is og snø gjøre store skader.

Dersom du venter for lenge med å måke taket, kan is og snø gjøre store skader. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Snøen på et hustak kan utgjøre vekten til en full tankbil!

DEL

Dersom du venter for lenge med å måke taket, kan is og snø gjøre store skader. I verste fall detter større mengder snø og is ned og skader forbipasserende. Da blir du som huseier ofte stilt til ansvar.

Kostbar affære

De fleste norske hus og bygninger er ikke skikket for de snømengdene en norsk vinter kan by på. For å unngå skader på taktekningen, takrenner, nedløp og ikke minst personer, er det viktig at taket måkes skikkelig.

I fjor utbetalte norske forsikringsselskaper drøyt 105 millioner kroner i erstatning av vannskader på grunn av frost.

– Når snøen på et hustak kan utgjøre vekten til en full tankbil, sier det seg selv at taket er utsatt. Jeg skjønner at det er lett å ignorere snø på taket, men det kan komme til å koste deg dyrt, sier blikkenslagermester Jarle Kristiansen i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL).

Feil måking

Å måke taket er viktig og bør gjøres skikkelig, men det er ofte lettere sagt enn gjort. Mange vegrer seg for å komme til øverst på huset, og flere av dem som tar måkingen på egenhånd, gjør det feil.

– Det et fort gjort å skade tekket dersom man ikke tar noen forholdsregler. Det kan man smertelig få erfare når snøen smelter. I tillegg er det ikke risikofritt å begi seg opp i høyden. I hvert fall ikke når det er kaldt og glatt, sier Kristiansen.

Huseiers ansvar

Store mengder snø kan fort bli farlig og vanskelige å fjerne. I tillegg fører snøen til istapper og annen isdannelse. Hvis snømassene skader forbipasserende, kan du som huseier holdes ansvarlig.

– Dette gjelder spesielt borettslag og bygårder der mennesker ferdes. Slike bygninger bør være utstyrt med snøfangere slik at personskader unngås. Løsninger som dette erstatter likevel ikke måking av taket, forteller Kristiansen.

– Å sette opp skilt med «fare for takras» er ikke tilstrekkelig. M står fremdeles ansvarlig dersom det raser fra taket. Det er likevel viktig å sikre fortauet dersom det er fare for ras, understreker han.

Om du skulle la snøen bli liggende, må du fjerne den dersom faresignalene melder seg. Synlige nedbøyinger, trege vinduer og dører, knirking og smell er tegn på at taket er under betydelig belastning. (ANB)

Slik unngår du skader på taket

  • Sørg for god personsikring. Det er lett å bli utsatt for uhell på et kaldt og glatt tak
  • Måk jevnt over hele taket. Feil belasting kan være vel så skadelig som en stor og jevnt fordelt snømasse
  • Ta mindre mengder av gangen. Store masser med snø i bevegelse er vanskelige å kontrollere og kan komme til å skade på tak og mennesker
  • Ikke lag renner i snøen som går på tvers av takfallet. Dette kan føre til ustabilitet og bevegelse av store snømasser
  • kke måk helt ned til tekkingen. La minst 10 centimeter være igjen slik at du ikke skader papplater og takstein
  • Vær oppmerksom på hvor snøen havner. Vegger eller lavereliggende tak tåler kanskje ikke den ekstra belastningen
  • Sørg for sikring av hus eller bygg i form av avstivning av vegger, fjerning av snø på tilstøtende arealer, stempling under bærebjelker og sikring av stabilitet med wire.

Artikkeltags