Slik sikrer du deg mot flom

Flom har stått for en betydelig andel av skadesakene i hus, hytter og leiligheter de siste årene.

Flom har stått for en betydelig andel av skadesakene i hus, hytter og leiligheter de siste årene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Vannskader i leiligheter, hus og hytter slår alle rekorder.

DEL

De kommende dagene melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om beredskapsnivå oransje og flomfare i hele Sør-Norge.

Store erstatninger

Flom står for en betydelig andel av forsikringsselskapenes skadesaker, og mange oppstår i overfylte kjellere i byene. Svikt i den kommunale infrastrukturen er ofte årsaken.

– Vi har sett mer flom de siste årene, og gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder eller kraftig snøsmelting. Siden 2011 har erstatninger etter flomskader gått til værs og holdt seg rundt en halv milliard kroner, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Forsikring, Vidar Korsberg Dalsbø, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 

Sluk og avløp

Mange områder som er regulert til bolig- eller næringsformål, ligger svær utsatt til.

– Alle kommuner har ikke kloakk og overvannsledninger som er tilstrekkelig utbygd for å ta hånd om økt fortetting i tettstedene. Mange steder er både luk og avløpsledninger kraftig underdimensjonert. Det fører til store skader generelt og i tettbygde strøk spesielt, sier Dalsbø.

Bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk også forsikret mot naturskader, men det er den enkelte forsikringstakers plikt til å avverge eller begrense skadene. De som er skikkelig uheldige, risikerer skader i millionstørrelsen.

Dette bør du gjøre

Du kan ta en rekke forholdsregler for å unngå å få vannskader. Ofte er det de enkle triksene som fungerer best.

– Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Ofte tar flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet. Derfor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmassene.

Dalsbø minner også om at avløp og kummer ikke må bli demmet opp. Sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskummene.

– Dersom det oppstår oversvømmelser etter et kraftig regnskyll, kan det være lurt å varsle kommunen, anbefaler han.

Best mulig rustet

Overfylte kjellere har blitt et vanlig flomproblem. Fjern derfor verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje og sørg for at du står best mulig rustet til å takle flommen.

– Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall bør du vurdere å tette til med sandsekker. Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet flom, må du helst flytte alt unna bredden. Vi mottar mange unødvendige skader på biler, campingvogner og lignende som kunne ha vært flyttet fra risikoområder.

– Dem som har vært rammet av flom og tilbakeslag i rør tidligere, må være ekstra på vakt. Har det skjedd én gang, kan det skje igjen. Det gjelder både dem som bor i utsatte strøk nær elvebredder og innsjøer og personer i tettbygde områder der det har vært vannoppsamlinger tidligere. (ANB)

Artikkeltags