Juks med takst

Mange boligeeiere forsøker å få takstmannen til å sette feil takst på boligen.

Mange boligeeiere forsøker å få takstmannen til å sette feil takst på boligen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mange boligeiere ber om misvisende takst på boligen sin.

DEL

Seks av ti takstmenn har måttet si nei til oppdrag fordi boligeiere har bedt om takster som fraviker fra virkelig verdi, viser en ny undersøkelse.

– De vanligste årsakene til at folk ønsker en misvisende takst, er at et forestående eierskifte på grunn av arv eller gave, eller at felles bolig takseres i forbindelse med samlivsbrudd, sier Arne M. Støbakk, administrerende direktør i Norges TakseringsForbund (NTF).

Også søskenkrangel ved opphør av sameie, skifteoppgjør i forbindelse med dødsfall eller gjengifte og ønske om å forskjellsbehandle egne barn og arvinger, er hyppige årsaker til noen ber om at det settes en uriktig verdi på boligen.

59 prosent av takstmennene har opplevd å måtte si fra seg oppdrag på grunn av slike føringer, viser en medlemsundersøkelse blant takstmennene i NTF, som organiserer mer en 1.100 sertifiserte takstmenn.

Mer enn hver fjerde takstmann oppgir at ønske om uriktig takst framsettes ved mellom tre og ti prosent av oppdragene. Hver tiende takstmann opplever at det skjer enda oftere.

I undersøkelsen svarer bare 12 prosent at de aldri har fått slike forespørsler.

– Å sette en bevisst uriktig verdi ville vært et brudd med bransjens etiske retningslinjer uansett årsak til at ønsket blir framsatt, fastslår Støbakk.

– Derfor er det godt å kunne konstatere at takstmenn gjennomgående opptrer rakrygget i møte med slike utfordringer.

Ved sterk mistillit mellom parter med motstridende interesser, kan det ofte være en grei løsning at partene oppnevner hver sin takstmann som utarbeider et felles takstdokument, mener han.

– Halvparten av takstmennene opplever at dette har blitt svært vanlig. 12 prosent svarer til og med at det er hovedregelen, sier Støbakk. (ANB)

Artikkeltags